hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng oa phụ thuộc vào

Bạn đang xem: Hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng oa phụ thuộc vào? tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Câu hỏi: Độ lợi của mạch khuếch đại điện áp dùng oa phụ thuộc vào?

Bạn đang xem: hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng oa phụ thuộc vào

A. Giá trị của điện trở R1 và Rht

B. chu kỳ và tần số của tín hiệu đầu vào.

C. độ lớn của điện áp vào.

D. độ lớn của điện áp ra

Câu trả lời: Đáp án A

Độ lợi của bộ khuếch đại điện áp sử dụng OA phụ thuộc vào giá trị của các điện trở R1 và Rht.


Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu nội dung bài tập Mạch Khuếch Đại- Mạch Tạo Xung Dưới đây nhé!

I. MẠCH KHUẾCH ĐẠI

1. Chức năng của mạch khuếch đại

Mạch khuếch đại là mạch điện phối hợp với các linh kiện điện tử để khuếch đại tín hiệu điện về điện áp, dòng điện, công suất.

2. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của mạch khuếch đại

a) Giới thiệu về IC khuếch đại thuật toán và mạch khuếch đại sử dụng IC

– IC khuếch đại thuật toán (OA) là bộ khuếch đại dòng điện một chiều gồm nhiều tầng ghép kênh trực tiếp độ lợi cao, hai đầu vào và một đầu ra.

– Mạch khuếch đại đảo sử dụng OA

– UVK đầu vào không đảo, có dấu (+), tín hiệu đầu vào có cùng dấu với tín hiệu đầu ra.

– Đảo ngược UVD, có dấu (-), tín hiệu đầu vào ngược với tín hiệu đầu ra, dùng để phản hồi âm.

b) Nguyên lý làm việc của mạch khuếch đại điện áp dùng OA

– Tín hiệu đầu vào U đi qua R1 đến đầu vào đảo ngược của OA. Điện áp thu được ở đầu ra ngược dấu với điện áp ở đầu vào và đã được khuếch đại.

– Hệ số khuếch đại điện áp

Độ lợi của mạch khuếch đại điện áp dùng oa phụ thuộc vào? (ảnh 2)

II. MẠCH TẠO XUNG

1. Chức năng của mạch tạo xung

– Mạch điều phối các linh kiện điện tử.

– Chuyển đổi năng lượng dòng điện một chiều thành năng lượng điện có xung và tần số theo yêu cầu.

Sơ đồ nguyên lý làm việc của mạch tạo xung đa hài tự dao động.

Là mạch phát xung hình chữ nhật lặp lại tuần hoàn nên cân bằng không bền.

a) Sơ đồ mạch

Mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito ghép gốc cực góp Hình 8-3 SGK

Độ lợi của mạch khuếch đại điện áp dùng oa phụ thuộc vào? (ảnh 3)

b) Nguyên lý làm việc

Độ lợi của mạch khuếch đại điện áp dùng oa phụ thuộc vào? (ảnh 4)

Quá trình lặp lại tạo ra một xung hình chữ nhật như trong hình

Độ lợi của mạch khuếch đại điện áp dùng oa phụ thuộc vào? (ảnh 5)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Công nghệ 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng oa phụ thuộc vào?

Video về Hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng oa phụ thuộc vào?

Wiki về Hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng oa phụ thuộc vào?

Hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng oa phụ thuộc vào?

Hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng oa phụ thuộc vào? -

Câu hỏi: Độ lợi của mạch khuếch đại điện áp dùng oa phụ thuộc vào?

A. Giá trị của điện trở R1 và Rht

B. chu kỳ và tần số của tín hiệu đầu vào.

C. độ lớn của điện áp vào.

D. độ lớn của điện áp ra

Câu trả lời: Đáp án A

Độ lợi của bộ khuếch đại điện áp sử dụng OA phụ thuộc vào giá trị của các điện trở R1 và Rht.


Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu nội dung bài tập Mạch Khuếch Đại- Mạch Tạo Xung Dưới đây nhé!

I. MẠCH KHUẾCH ĐẠI

1. Chức năng của mạch khuếch đại

Mạch khuếch đại là mạch điện phối hợp với các linh kiện điện tử để khuếch đại tín hiệu điện về điện áp, dòng điện, công suất.

2. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của mạch khuếch đại

a) Giới thiệu về IC khuếch đại thuật toán và mạch khuếch đại sử dụng IC

- IC khuếch đại thuật toán (OA) là bộ khuếch đại dòng điện một chiều gồm nhiều tầng ghép kênh trực tiếp độ lợi cao, hai đầu vào và một đầu ra.

- Mạch khuếch đại đảo sử dụng OA

- UVK đầu vào không đảo, có dấu (+), tín hiệu đầu vào có cùng dấu với tín hiệu đầu ra.

- Đảo ngược UVD, có dấu (-), tín hiệu đầu vào ngược với tín hiệu đầu ra, dùng để phản hồi âm.

Xem thêm: duplicate là gì

b) Nguyên lý làm việc của mạch khuếch đại điện áp dùng OA

- Tín hiệu đầu vào U đi qua R1 đến đầu vào đảo ngược của OA. Điện áp thu được ở đầu ra ngược dấu với điện áp ở đầu vào và đã được khuếch đại.

- Hệ số khuếch đại điện áp

Độ lợi của mạch khuếch đại điện áp dùng oa phụ thuộc vào? (ảnh 2)

II. MẠCH TẠO XUNG

1. Chức năng của mạch tạo xung

- Mạch điều phối các linh kiện điện tử.

- Chuyển đổi năng lượng dòng điện một chiều thành năng lượng điện có xung và tần số theo yêu cầu.

Sơ đồ nguyên lý làm việc của mạch tạo xung đa hài tự dao động.

Là mạch phát xung hình chữ nhật lặp lại tuần hoàn nên cân bằng không bền.

a) Sơ đồ mạch

Mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito ghép gốc cực góp Hình 8-3 SGK

Độ lợi của mạch khuếch đại điện áp dùng oa phụ thuộc vào? (ảnh 3)

b) Nguyên lý làm việc

Độ lợi của mạch khuếch đại điện áp dùng oa phụ thuộc vào? (ảnh 4)

Quá trình lặp lại tạo ra một xung hình chữ nhật như trong hình

Độ lợi của mạch khuếch đại điện áp dùng oa phụ thuộc vào? (ảnh 5)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Công nghệ 12

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Độ lợi của mạch khuếch đại điện áp dùng oa phụ thuộc vào?

A. Giá trị của điện trở R1 và Rht

B. chu kỳ và tần số của tín hiệu đầu vào.

C. độ lớn của điện áp vào.

D. độ lớn của điện áp ra

Câu trả lời: Đáp án A

Độ lợi của bộ khuếch đại điện áp sử dụng OA phụ thuộc vào giá trị của các điện trở R1 và Rht.


Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu nội dung bài tập Mạch Khuếch Đại- Mạch Tạo Xung Dưới đây nhé!

I. MẠCH KHUẾCH ĐẠI

1. Chức năng của mạch khuếch đại

Mạch khuếch đại là mạch điện phối hợp với các linh kiện điện tử để khuếch đại tín hiệu điện về điện áp, dòng điện, công suất.

2. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của mạch khuếch đại

a) Giới thiệu về IC khuếch đại thuật toán và mạch khuếch đại sử dụng IC

– IC khuếch đại thuật toán (OA) là bộ khuếch đại dòng điện một chiều gồm nhiều tầng ghép kênh trực tiếp độ lợi cao, hai đầu vào và một đầu ra.

– Mạch khuếch đại đảo sử dụng OA

– UVK đầu vào không đảo, có dấu (+), tín hiệu đầu vào có cùng dấu với tín hiệu đầu ra.

– Đảo ngược UVD, có dấu (-), tín hiệu đầu vào ngược với tín hiệu đầu ra, dùng để phản hồi âm.

b) Nguyên lý làm việc của mạch khuếch đại điện áp dùng OA

– Tín hiệu đầu vào U đi qua R1 đến đầu vào đảo ngược của OA. Điện áp thu được ở đầu ra ngược dấu với điện áp ở đầu vào và đã được khuếch đại.

– Hệ số khuếch đại điện áp

Độ lợi của mạch khuếch đại điện áp dùng oa phụ thuộc vào? (ảnh 2)

II. MẠCH TẠO XUNG

1. Chức năng của mạch tạo xung

– Mạch điều phối các linh kiện điện tử.

– Chuyển đổi năng lượng dòng điện một chiều thành năng lượng điện có xung và tần số theo yêu cầu.

Sơ đồ nguyên lý làm việc của mạch tạo xung đa hài tự dao động.

Là mạch phát xung hình chữ nhật lặp lại tuần hoàn nên cân bằng không bền.

a) Sơ đồ mạch

Mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito ghép gốc cực góp Hình 8-3 SGK

Độ lợi của mạch khuếch đại điện áp dùng oa phụ thuộc vào? (ảnh 3)

b) Nguyên lý làm việc

Độ lợi của mạch khuếch đại điện áp dùng oa phụ thuộc vào? (ảnh 4)

Quá trình lặp lại tạo ra một xung hình chữ nhật như trong hình

Độ lợi của mạch khuếch đại điện áp dùng oa phụ thuộc vào? (ảnh 5)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Công nghệ 12

Bạn thấy bài viết Hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng oa phụ thuộc vào? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng oa phụ thuộc vào? bên dưới để https://ptthtuyenquang.org.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ptthtuyenquang.org.vn

#Hệ #số #khuếch #đại #của #mạch #khuếch #đại #điện #áp #dùng #phụ #thuộc #vào

Xem thêm: something là gì