hit là gì

Từ điển ngỏ Wiktionary

Bạn đang xem: hit là gì

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới thám thính kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈhɪt/
Hoa Kỳ[ˈhɪt]

Danh từ[sửa]

hit /ˈhɪt/

 1. Đòn, cú tấn công trúng (đấm, phun, ném).
  a clever hit — một đòn hay
  three hits and five misses — phụ vương đòn trúng năm đòn hụt
 2. Việc trở nên công; việc đạt kết quả; việc như ý.
  the new play is quite a hit — phiên bản kịch mới mẻ cực kỳ trở nên công
 3. (Thường + at) câu nói. chỉ trích cay độc, đánh giá nóng bức.
  that was a hit at me — câu ê nhằm mục đích chỉ trích tôi đấy

Ngoại động từ[sửa]

Xem thêm: throw away là gì

hit ngoại động từ /ˈhɪt/

 1. Đánh, đấm trúng, phun trúng, ném trúng.
  hit hard!; hit out! — tấn công mạnh vào
  to hit someone on the head — tấn công trúng đầu ai
 2. Va cần, vấp váp cần, va vấp trúng.
  to hit one's head against (on) a door — va vấp nguồn vào cửa
 3. (Nghĩa bóng) Chạm nọc, xúc phạm cho tới, thực hiện thương tổn, thực hiện khổ đau (về tình thương... ).
  to be hard hit — bị đòn nặng; bị tấn công trúng; (nghĩa bóng) bị xúc phạm nặng trĩu nề; bị va vấp nọc, bị nhức khổ
 4. Tìm đi ra, vớ được.
  to hit the right path — thám thính đi ra tuyến đường lên đường đúng
 5. Hợp với, chính với.
  to hit someone's fancy — phù hợp với (đúng với) sở trường của ai
 6. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Đạt cho tới, đạt được, cho tới.
 7. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Mê đắm, phù hợp.
  to hit the bottle — phù hợp rượu chè

Nội động từ[sửa]

hit nội động từ /ˈhɪt/

Xem thêm: voluntary là gì

 1. (+ at) Nhằm tấn công.
 2. (+ against, upon) Vấp cần, va vấp trúng.
 3. (+ on, upon) Tìm đi ra, vớ được.
  to hit upon a plan — thám thính đi ra một nối tiếp hoạch

Thành ngữ[sửa]

 • to hit off:
  1. Nhại quả như hệt, tái diễn quả như in.
  2. Đánh cho tới tấp; đấm cần, đấm trái ngược túi những vết bụi.
 • to hit below the belt:
  1. (Thể dục, thể thao) Đánh bụng bên dưới, tấn công sai luật (quyền Anh).
  2. (Nghĩa bóng) Chơi ko quang minh chính đại, nghịch tặc hack, nghịch tặc xấu xí.
 • to hit it off with somebody: Đồng ý với ai, hợp tác ăn ý với ai, tâm đầu ý phù hợp với ai.
 • to hit it off together: chén ý cùng nhau, tâm đầu ý phù hợp với nhau.
 • to hit it
 • to hit the [right] nail on the heald: Đoán trúng, trình bày chính.
 • to hit the bit spots:
  1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (hàng không), (từ lóng) hạ cánh, đỗ xuống khu đất.
  2. Rơi xuống khu đất.
 • to hit the silk: Xem Silk
 • to hit the trail (pike, road, breeze):
  1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) đi ra lên đường, lên lối.
  2. Đi nghịch tặc, lên đường du ngoạn.

Tham khảo[sửa]

 • "hit". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)

Tham khảo[sửa]