hometown là gì

Hometown là quê nhà, phiên âm ˈhəʊm.taʊn. Quê hương thơm là điểm chôn rau xanh rời rốn, là điểm loài người được sinh rời khỏi và tăng trưởng với rất nhiều tuổi tác thơ, tuổi tác học tập trò.

Hometown là quê hương, phiên âm /ˈhəʊm.taʊn/. Quê hương thơm là điểm chôn rau xanh rời rốn, điểm loài người được sinh rời khỏi và tăng trưởng với tuổi tác thơ, tuổi tác học tập trò.

Bạn đang xem: hometown là gì

Quê Hương đem tuyến phố, sản phẩm tre, giếng nước, gốc nhiều, cái đình vẫn ko thể nhạt lờ mờ vô tâm trí từng tất cả chúng ta, điểm chứa chấp chan tiếng nói ân tình. 

Một số kể từ vựng giờ Anh về quê nhà.

Village /’vɪl.ɪdʒ/: Ngôi thôn.Hometown là gì, SGV

The countryside /’kʌn.trɪ.saɪd/: Vùng quê.

Cottage /’kɒt.ɪdʒ/: Mái căn nhà giành.

Well  /wel/: Giếng nước.

Buffalo /’bʌf.ə.ləʊ/: Con trâu.

Fields /fi:ld/: Cánh đồng.

Canal /kə’næl/: Kênh, mương.

River /’rɪv.ər/: Con sông.

Xem thêm: lunch nghĩa là gì

Folk games /foʊk/: Trò nghịch ngợm dân gian giảo.

Farming /fɑ:rmɪŋ/: Làm ruộng.

Plow /plɑʊ/: Cái cày.

Một số kiểu mẫu câu giờ Anh về quê nhà.

The life of most villagers depends on agriculture.

Cuộc sinh sống của đa số người dân vô thôn là phụ thuộc nông nghiệp.

Sometimes you should take the time to tát visit your hometown to tát downshift to tát a less stressful life.

Đôi khi chúng ta nên dành riêng thời hạn về thăm hỏi quê căn nhà nhằm giảm sút stress vô cuộc sống thường ngày.

You will be closer to tát nature when you live in countryside.

Xem thêm: courier là gì

Bạn sẽ tiến hành thân mật với vạn vật thiên nhiên rộng lớn khi chúng ta sinh sống ở vùng quê.

Quê hương thơm là điểm lòng tin liên hiệp, trợ giúp, share cho nhau từng củ khoai, củ sắn trong mỗi ngày nghèo đói với, thiên tai bởi bão lụt, hạn hán và điểm tàng trữ kỷ niệm của tuổi tác thơ, đem phấn khởi đem buồn, điểm những ông tơ tình đầu đẹp nhất mới chớm nở.

Bài viết lách hometown là gì được tổ hợp bởi vì nghề giáo trung tâm giờ Anh SGV.