integral là gì

/'intigrəl/

Thông dụng

Danh từ

(toán học) tích phân

Tính từ

(thuộc) tính toàn bộ; (thuộc) tính vẹn toàn, quan trọng mang đến tính toàn cỗ, nên cho tính vẹn toàn, ko thể thiếu
The arms and legs are integral parts of the human body; the arms and legs are integral đồ sộ the human body toàn thân.
Tay và chân là những phần tử quan trọng của khung hình người; tay và chân quan trọng mang đến tính toàn cỗ của khung hình người.
Toàn cỗ, nguyên
(toán học) tích phân

Chuyên ngành

Toán & tin

tích phân // nguyên
integral about a closed path
tích phân một đàng cong kín;
integral between the limits a and b
tích phân số lượng giới hạn của a và b;
to take an integral of...
lấy tích phân một đàng con cái kín;
integral (taken) along a line
lấy tích phân (theo) đường;

Cơ - Điện tử

Tích phân, (adj) nằm trong tích phân, toàn cỗ, nguyên

Điện

toàn vẹn

Kỹ thuật công cộng

nguyên
associated integral function
hàm vẹn toàn liên đới
half-integral spin
spin chào bán nguyên
integral algebraic function
hàm đại số nguyên
integral casting
đúc vẹn toàn khối
integral casting
sự đúc vẹn toàn khối
integral closure
bao đóng góp nguyên
integral digit
số lẻ nguyên
integral domain
miền nguyên
integral element
phần tử vẹn toàn khối
integral exponent
số nón nguyên
integral fin
cánh ngay lập tức (cánh nguyên)
integral foam
bọt vẹn toàn khối
integral foam
bọt vỏ vẹn toàn khối
integral function of mean type
hàm vẹn toàn loại chuẩn chỉnh tắc
integral group ring
vành group nguyên
integral lattice
dàn nguyên
integral number
số nguyên
integral object
đối tượng nguyên
integral part of a fraction
phần vẹn toàn của một phân thức
integral part of number
phần vẹn toàn của một số
integral quantum Hall effect
hiệu ứng Hall lượng tử nguyên
integral ring
vành vẹn toàn vẹn
integral runner
rôto vẹn toàn khối (tuabin nước)
integral skin foam
bọt vẹn toàn khối
integral skin foam
bọt vỏ vẹn toàn khối
integral slot winding
kiểu quấn số rãnh nguyên
integral slot winding
dây quấn số rãnh nguyên
integral spin
spin nguyên
integral transcendental function
hàm siêu việt nguyên
integral trap
bộ gom nguyên
integral trap basin
bồn chứa chấp xi phông nguyên
integral type
kiểu nguyên
integral value
giá trị nguyên
integral value
số nguyên
linear integral function
hàm vẹn toàn tuyến tính
rational integral function
hàm vẹn toàn hữu tỷ
semi-integral
bán nguyên
semi-integral
nửa nguyên
superposition integral
số vẹn toàn chồng
nguyên khối
integral casting
đúc vẹn toàn khối
integral casting
sự đúc vẹn toàn khối
integral element
phần tử vẹn toàn khối
integral foam
bọt vẹn toàn khối
integral foam
bọt vỏ vẹn toàn khối
integral runner
rôto vẹn toàn khối (tuabin nước)
integral skin foam
bọt vẹn toàn khối
integral skin foam
bọt vỏ vẹn toàn khối
phép tính tích phân
tích phân
action integral
tích phân tác dụng
apel's integral
tích phân aben
associated integral equation
phương trình tích phân liên đới
auxiliary integral
tích phân chia trợ
cauchy's integral
tích phân côsi
cauchy's integral formula
công thức tích phân côsi
collision integral
tích phân vấp chạm
compensating by integral control
bù vì như thế kiểm soát và điều chỉnh tích phân
complete elliptic integral
tích phân eliptic tràn đủ
complete elliptic integral
tích phân elliptic tràn đủ
complete integral
tích phân tràn đủ
contour integral
tích phân theo gót chu tuyến
contour integral
tích phân theo gót đàng đáy
convergent integral
tích phân hội tụ
convolution integral
tích phân chập
cosine integral
tích phân cosin
cosine integral
tích phân hàm cosin
curvilinear integral
tích phân đường
curvilinear integral
tích phân đàng tuyến tính
double integral
tích phân nhị lớp
elementary integral
tích phân sơ cấp
elliptic integral
tích phân elliptic
energy integral
tích phân năng lượng
faltung integral
tích phân chập
Feynman integral
tích phân Feynman
first integral
tích phân đầu
fractional integral
tích phân cấp cho phân số
Gauss's integral formula
công thức tích phân gauxơ
general integral
tích phân tổng
general integral
tích phân tổng quát
homogeneous integral equation
phương trình tích phân thuần nhất
hyperelliptic integral
tích phân siêu eliptic
hyperelliptic integral
tích phân siêu elliptic
hypergeometric integral equation
phương trình tích phân thuần nhất
integral (taken) along a line
tích phân lấy theo gót một đường
integral (taken) over one cycle
tích phân lấy bên trên một đàng kính
integral about a closed path
tích phân đàng kín
integral action
tác dụng tích phân
integral action coefficient
hệ số tính năng tích phân
integral between the limits a and b
tích phân với những cận a và b
integral calculus
phép tính tích phân
integral calculus
tính tích phân
integral control
điều chỉnh tích phân
integral control
điều khiển tích phân
integral curvature
độ cong tích phân
integral discriminator
bộ phận biệt tích phân
integral domain
miền tích phân
integral element
phần tử tích phân
integral equation
hướng tính tích phân
integral equation
phương trình tích phân
integral equation of the first kind
phương trình tích phân loại 1
integral formula
công thức tích phân
integral inequality
bất đẳng thức tích phân
integral invariance
bất biến chuyển tích phân
integral invariant
bất biến chuyển tích phân
integral of a function
tích phân của một hàm
Integral of Mohr
Tích phân Mohr
integral representation
biểu biểu diễn tích phân
integral square error
sai số tích phân
integral surface
mặt tích phân
integral table
bảng tích phân
integral taken through a surface
lấy tích phân mặt
integral theorem
định lý về tích phân
integral transform
biến thay đổi tích phân
integral value
giá trị tích phân
interacted integral
tích phân lặp
interaction integral
tích phân tương tác
intermediary integral, intermediate integral
tích phân trung gian
invariant integral
tích phân bất biến
iterated integral
tích phân lặp
J-integral method
phương pháp tích phân J
Joule integral
tích phân Joule
kernel of integral
hạch của phương trình tích phân
kernel of integral equation
hạch toan của công tác tích phân
limits on an integral
giới hạn tích phân
line integral
tích phân theo gót đường
linear integral equation
phương trình tích phân tuyến tính
linear integral equation (ofthe 1st, 2nd, 3rd kind)
phương trình tích phân tuyến tính loại 1, 2, 3
logarithm integral
tích phân loga
lower integral
tích phân dưới
modulus of an elliptic integral
môđun của tích phân elliptic
Moivre-Laplace's integral formula
công thức tích phân moavơrơ-laplaxơ
multiple Fresnel-type integral
tích phân bội Fresel
multiple integral
tích phân nhiều lớp
multiple integral
tích phân phân bội
multiple iterated integral
tích phân lặp bội
phase area integral
tích phân diện tích S pha
PI action (proportionalplus integral action)
tác động tỷ trọng nằm trong tích phân
pole of integral
cực của tích phân
potential integral
tích phân thế
probability integral
tích phân xác suất
proportional plus integral action (PIaction)
tác dụng tỷ lệ-tích phân
proportional plus integral controller (PIcontroller)
bộ điều khiển và tinh chỉnh tỷ lệ-tích phân
proportional plus integral plus derivative controller (PIDcontroller)
bộ điều khiển và tinh chỉnh tỷ lệ-tích phân-đạo hàm
Proportional, Integral, Derivative (PID)
Tỷ lệ, Tích phân, Đạo hàm
pseudo-elliptic integral
tích phân fake elliptic
pseudo-elliptic integral
tích phân fake xicloit
pseudo-hyperelliptic integral
tích phân fake siêu eliptic
pseudo-hyperelliptic integral
tích phân fake siêu elliptic
reactance integral
tích phân năng lượng điện kháng
repeated integral
tích phân lặp
simple integral
tích phân đơn
sine integral
sin tích phân
sine integral
tích phân hàm sin
singular integral
tích phân kỳ dị
solution of an integral equation
nghiệm của phương trình tích phân
Sommerfeld integral
tích phân Sommerfeld
special integral
tích phân quánh biệt
subnormal integral
tích phân pháp ảnh
surface integral
tích phân bề mặt
to take an integral of [[]]...
lấy tích phân của ...
trigonometric integral
tích phân lượng giác
trigonometrical integral
tích phân dung lượng giác
trigonometrical integral
tích phân lượng giác
triple integral
tích phân tía lớp
under the integral
dưới dấu vết phân
upper integral
tích phân trên
volume integral
tích phân khối
volume integral
tích phân phối
volume integral
tích phân thể tích
tích hợp
integral abutment
mố tích hợp
integral body toàn thân and frame construction
cấu trúc tích hợp ý thân thích với sườn xe
integral condensing unit
bộ dừng tụ tích hợp
integral control rate
tốc phỏng điều khiển và tinh chỉnh tích hợp
integral controller
bộ kiểm soát và điều chỉnh tích hợp
integral fan
quạt (thông gió) tích hợp
integral fin tube
ống sở hữu cánh tích hợp
integral injection
sự phun tích hợp
integral modem
môđem tích hợp
integral ventilator
quạt (thông gió) tích hợp
toàn bộ
integral network
hệ thống toàn bộ
integral part
một phần nhập toàn bộ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
component , constituent , elemental , essential , fundamental , indispensable , intrinsic , requisite , aggregate , choate , entire , full , indivisible , intact , part-and-parcel , perfect , unbroken , undivided , whole , basic , constitutional , constitutive , vital , complete , finished , necessary

Từ ngược nghĩa