interpret là gì

in'tơ:prit

Thông dụng

Ngoại động từ

Giải mến, thực hiện sáng sủa tỏ
to interpret the hidden meaning of a prophecy
giải mến nghĩa bí mật của một tiếng tiên tri
Hiểu (theo một cơ hội nào là đó)
to interpret an answer as an agreement
hiểu một câu vấn đáp là đồng ý
Trình ra mắt được, trình diễn xuất đi ra được; thể hiện
Dịch

Nội động từ

Làm phiên dịch
Giải mến, thể hiện tiếng giải thích

hình thái từ

  • V-ing: Interpreting
  • V-ed: Interpreted

Chuyên ngành

Toán & tin

(toán logic ) phân tích và lý giải, thể hiện

Kỹ thuật công cộng

biên dịch
dịch
interpret table
bảng trình diễn dịch
diễn dịch
interpret table
bảng trình diễn dịch
giải thích

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
adapt , annotate , clarify , comment , commentate , construe , decipher , decode , delineate , depict , describe , elucidate , enact , exemplify , explain , explicate , expound , gather , gloss , illustrate , image , improvise , limn , make of , mimic , paraphrase , perform , picture , play , portray , read , reenact , render , represent , solve , spell out , take * , throw light on , translate , understand , view , take , execute , define , diagnose , unravel

Từ ngược nghĩa

Bạn đang xem: interpret là gì

Xem thêm: throw away là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ