investigation là gì

Điều tra (tiếng Anh: Investigation) là cách thức xác lập lại một tư liệu hay 1 tình hình nhằm tiếp cận những ra quyết định hoặc Kết luận cho tới truy thuế kiểm toán.

original

Bạn đang xem: investigation là gì

Hình minh hoạ (Nguồn: pinow)

Điều tra 

Khái niệm

Điều tra trong giờ đồng hồ Anh được gọi là investigation.

Điều tra là 1 trong trong mỗi phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ.

Phương pháp truy thuế kiểm toán ngoài hội chứng từ là phương pháp mà vô đó kiểm toán viên chưa có cơ sở dữ liệu và phải dùng các phương pháp thích hợp để tạo bằng chứng kiểm toán.

Các phương pháp truy thuế kiểm toán ngoài hội chứng kể từ bao gồm: Phương pháp kiểm kê; Phương pháp thực nghiệm; Phương pháp điều tra.

Điều tra là phương pháp xác định lại một tài liệu hoặc một thực trạng để chuồn đến những quyết định hoặc kết luận cho tới kiểm toán.

Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt phái mạnh số 500: "Điều tra là việc tìm kiếm thông tin tưởng từ những người có hiểu biết biết ở bên vô hoặc bên ngoài đơn vị."

Xem thêm: Các cách buộc dây giày Balenciaga đúng chuẩn, hợp trends

Các mẫu mã điều tra

Đây là phương pháp thu thập bằng chứng thông qua quýt quan liêu sát, tiếp xúc, phỏng vấn, nói chuyện và xác nhận.

- Quan sát: Đây là việc kiểm toán viên quan liêu sát trực tiếp qua quýt các giác quan liêu về các loại hoạt động của đơn vị được điều tra để đánh giá và phát hiện các vấn đề nghi kị vấn hoặc đưa rời khỏi được nhận thức cộng đồng về các nghiệp vụ, sự kiện, qui trình kiểm soát cũng như cơ cấu của khách hàng. 

Phương pháp này cần kết hợp với các phương pháp khác để đạt hiệu quả hơn.

- Phỏng vấn, tiếp xúc: Đây là bước điều tra sơ bộ nhằm tìm hiểu biết, làm quen thuộc với khách thể kiểm toán và cũng là để coi xét nhằm đưa rời khỏi quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận thư hẹn kiểm toán và để lập kế hoạch kiểm toán.

- Chọn mẫu hoặc chọn điển hình các đối tượng kiểm toán, xác minh làm rõ vấn đề cần kiểm toán.

- Xác minh bằng văn bản qua quýt thư xác nhận của các bên có liên quan: Đây là việc xác minh các vấn đề liên quan liêu tới các tổ chức độc lập nhằm cung cấp bằng chứng về sự tồn tại, quyền sở hữu và giá trị thực của tài sản. 

Xem thêm: bolus là gì

Kiểm toán viên thường chỉ hạn chế việc xác minh với các nghiệp vụ và tài khoản chủ yếu mà đã được các bên hữu quan liêu cung cấp các thông tin tưởng hữu dụng.

Để bảo đảm hiệu quả kiểm toán, điều tra cần được kết hợp với hàng loạt kĩ thuật dự báo, dự đoán cụ thể như chi tiết, phân loại, tổng hợp đối tượng kiểm toán, chọn mẫu... và cả những kinh nghiệm vô việc tiếp cận và tìm hiểu biết những đối tượng có liên quan liêu.

(Tài liệu tham lam khảo: Đối tượng và cách thức truy thuế kiểm toán, ĐH Kinh tế Quốc dân)