liên hệ bản thân về phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh

Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận Đống Đa (Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận Đống Đa) đã tổ chức thành công 02 lớp bồi dưỡng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2023 cho 400 cán bộ, đảng viên, viên chức của Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bạn đang xem: liên hệ bản thân về phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh

Nhằm bồi dưỡng những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; kết hợp phát triển kinh tế – xã hội và hoạt động đối ngoại với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, năng lực toàn diện cho cán bộ để vận dụng có hiệu qủa trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo từng vị trí công tác.

Vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng tiềm lực quốc phòng theo từng cương vị công tác và thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên.

PGS.TS Trần Minh Điển – Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương phát biểu tại chương trình

PGS.TS Trần Minh Điển – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, việc phổ cập và tăng cường giáo dục quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, phải được chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh là tiêu chuẩn bắt buộc, là một trong những tiêu chí để xem xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và các ngành.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy mong rằng, với thời gian học tập ngắn, nội dung nghiên cứu nhiều, các đồng chí tham gia khóa học cần tập trung vào những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng ở địa phương, cần nhận thức sâu sắc những vấn đề được nghiên cứu, học tập để vận dụng vào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được phân công, góp phần xây dựng công tác quốc phòng, quân sự của cơ quan, đơn vị và địa phương.

PGS.TS Phạm Thu Hiền – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Nhi Trung ương phát biểu tại chương trình

Cũng tại chương trình, Ths.Điều dưỡng Chu Anh Văn – Trưởng phòng Điều dưỡng Trung tâm Quốc tế – Bệnh viện Nhi Trung ương đã đại diện cho các học viên tham gia lớp học phát biểu: Quán triệt nghiêm túc các văn bản của Đảng, Chính phủ, Bộ quốc phòng về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh nói chung và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh nói riêng, bản thân mỗi chúng tôi nhận thức sâu sắc việc học tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của Đảng viên, viên chức; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh là một trong những tiêu chuẩn bắt buộc, là một trong những tiêu chí để xem xét đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý trong các cơ quan, tổ chức các cấp, các ngành. Thông qua đó nâng cao hơn về trình độ, năng lực toàn diện để tham mưu, đề xuất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn.

Đại tá Trịnh Quốc Thư – Phó Chủ nhiệm Khoa Lịch sử Nghệ thuật Quân sự, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng tham gia giảng dạy.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập, nghiên cứu 9 chuyên đề bao gồm:

  • Chuyên đề 1: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh.
  • Chuyên đề 2: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.
  • Chuyên đề 3: Quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới.
  • Chuyên đề 4: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.
  • Chuyên đề 5: Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.
  • Chuyên đề 6: Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.
  • Chuyên đề 7: Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Dự bị động viên.
  • Chuyên đề 8: Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
  • Chuyên đề 9: Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Xem thêm: lunch nghĩa là gì

Thiếu tá Lê Văn Tuấn – Ủy viên Thư ký Hội đồng Giáo dục Quốc phòng & An ninh quận Đống Đa đánh giá kết quả lớp học

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Thiếu tá Lê Văn Tuấn Ủy viên Thư ký Hội đồng Giáo dục Quốc phòng & An ninh quận Đống Đa cho biết: Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh đối tượng 4 năm 2023 – Lớp 01 (diễn ra từ 11-14/4/2023) và Lớp 02 (diễn ra từ ngày 18-21/4/2023) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra.

“Ban tổ chức tin tưởng rằng, với các kiến thức đã thu được tại lớp học, các đồng chí sẽ vận dụng linh hoạt những nội dung nghiên cứu vào thực tiễn cơ quan đơn vị mình để tham mưu cho lãnh đạo các cấp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, gắn với củng cố quốc phòng an ninh và đối ngoại của đất nước, xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần cho các tầng lớp nhân dân và trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại đơn vị” – Thiếu tá Lê Văn Tuấn cho hay.

Kết thúc khóa học, các học viên tham gia viết bài thu hoạch cuối khóa và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình giáo dục Quốc phòng – An ninh đối tượng 4.

Một số hình ảnh tại 02 lớp bồi dưỡng

Các đồng chí cán bộ, đảng viên đối tượng 4 của Bệnh viện Nhi Trung ương tham gia học tập.

Vy Hiếu – Phòng Thông tin điện tử
Ảnh: Lê Hiếu

Xem thêm: voluntary là gì