luận văn kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

5/5 - (3 bình chọn)

Dưới đây là 6+ bài mẫu luận văn thạc sĩ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kinh doanh, được Luận Văn Tốt dành nhiều thời gian, để chọn lọc cho các bạn sinh viên có nhu cầu cần tìm kiếm các bài luận văn thạc sĩ kế toán, lúc trước mình đã chia sẻ đến các bạn 7+ bài mẫu kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và ở bài này mình xin chia sẻ đến các bạn 7+ mẫu luận văn thạc sĩ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kinh doanh.

Nội dung của các bài luận văn thạc sĩ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kinh doanh này được trình bày chi tiết và bài bản dưới sự hướng dẫn nhiệt tình từ giáo viên và sự đầu tư kỹ lưỡng của các bạn học viên, hứa hẹn sẽ là những tài liệu mẫu giúp cho các bạn học viên có thêm để tham khảo cho bài luận văn thạc sĩ của mình.

Bạn đang xem: luận văn kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Ngoài ra còn có các đề tài luận văn thạc sĩ kế toán khác mà Luận Văn Tốt đã và đang hàng ngày chia sẻ tích cực lên để cho các bạn có đa dạng nguồn tài liệu tham khảo đa dạng các đề tài và đa dạng các trường đại học.

Hiện nay Luận Văn Tốt còn có dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ nếu các bạn học viên gặp khó khăn về thời gian hoàn thành bài luận văn hay không thể tiếp tục làm bài luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí của mình các bạn có thể tham khảo qua dịch vụ viết thuê Luận Văn Tốt để được hỗ trợ kịp thời, sau đây là nội dung chi tiết của năm mẫu luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí mời các bạn theo dõi và tải về tham khảo.

Tải bài 1 ===> Luận Văn Thạc Sĩ Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty

Ở bài đầu tiên Luận Văn Tốt xin gửi đến các bạn bài kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty, do được làm việc trực tiếp tại bộ phận kế toán của công ty, nên nội dung bài làm nói chung cũng như số liệu nói riêng rất cụ thể, chi tiết và chính xác, cộng thêm sự nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn, đã giúp bài luận văn của tác giả được hội đồng khen ngợi và cho điểm cao

Những đóng góp mới của đề tài
Bên cạnh việc nghiên cứu đề tài kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trên góc độ kế toán tài chính, luận văn còn chú trọng nghiên cứu, đánh giá chi tiết kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh về khía cạnh kế toán quản trị.
Trên cơ sở lý luận và thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Hà Phát đề tài đã đánh giá các ưu, nhược điểm, từ đó đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong việc hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán, các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trên cả hai góc độ kế toán tài chính cũng như kế toán quản trị.
Kết cấu của luận văn
Kết cấu của luận văn gồm 4 chương chính:
Chương 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu.
Chương 2: Những vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp thương mại.
Chương 3: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Hà Phát.
Chương 4: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Hà Phát.

Trên đây là nội dung cấu trúc của bài kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh và những đóng góp mới của đề tài, các bạn đọc ra thấy phù hợp thì tải về tham khảo chi tiết nhé.

DOWNLOAD BÀI 1

Tải bài 2 ===> Luận Văn Thạc Sĩ Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Tiếp theo là một bài luận văn thạc sĩ kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dược phẩm, bài làm được hoàn thành vào năm 2020, với sự diều dắt của cô chủ nhiệm kiêm hướng dẫn mà tác giả đã thành công triển khai được bài luận văn này, nhận được nhiều lời khen từ phía hội đồng nhà trường nhờ sự tự tin và lanh lợi của mình.

Dưới đây là phương pháp nghiên cứu và kết cấu của luận văn, các bạn hãy tham khảo dưới đây nếu cảm thấy phù hợp với bài luận văn thạc sĩ của mình thì tải về tham khảo chi tiết hơn nhé.

Phương pháp nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu tình hình thực tế về kế toán CP, DT và KQKD tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Thịnh Vượng Chung, tác giả tiến hành phỏng vấn và gửi phiếu điều tra đến kế toán và nhà quản lý của công ty. Tác giả tiến hành phỏng vấn 03 nhà quản lý về kế toán CP, DT và KQKD tại công ty. Tác giả tiến hành gửi phiếu điều tra đến 06 cán bộ kế toán tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Thịnh Vượng Chung, kết quả đã thu được cả 06 phiếu điều tra với tỉ lệ 100%. Do chỉ nghiên cứu CP, DT và KQKD tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Thịnh Vượng Chung nên số lượng phiếu điều tra và số lượng nhà quản lý được phỏng vấn là 06 người và 03 người vì phòng kế toán có 08 nhân viên và Ban giám đốc có 03 người.

Kết cấu của luận văn

Ngoài lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục sơ đồ, danh mục chữ viết tắt, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung của luận văn được chia làm 4 chương:

Chương 1. Tổng quan nghiên cứu về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh

Chương 2. Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp

Chương 3. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Thịnh Vượng Chung

Chương 4. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Thịnh Vượng Chung

DOWNLOAD BÀI 2

Tải bài 3 ===> Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, KQKD trong các DN sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam

Dưới đây là bài mẫu luận văn thạc sĩ kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty thép, bài làm được bạn học viên ngành quản trị kinh doanh hoàn thành vào năm 2020.

Do học viên này được công tác tại công ty thép nên trong quá trình làm luận văn thạc sĩ, bạn ấy đã chọn đơn vị của mình để viết bài luận văn thạc sĩ, được doanh nghiệp mình tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình cung cấp hóa đơn, chứng từ ,sổ sách, mà bài luận văn thạc sĩ đã được tác giả hoàn thiện rất chỉnh chu.

Đặc thù của bài luận văn thạc sĩ kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty thép cho nên các bạn học viên đang làm về công ty tương tự có thể sử dụng bài luận văn này

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và KQKD trong DN ,1.1. Khái niệm và phân loại doanh thu, chi phí và KQKD ,1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh thu ,1.1.2. Khái niệm và phân loại chi phí ,1.1.3. Khái niệm và phân loại KQKD ,1.2. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và KQKD ,1.3. Kế toán doanh thu, chi phí và KQKD ,1.3.1. Các nguyên tắc kế toán chi phối kế toán doanh thu, chi phí và KQKD ,1.3.2. Phƣơng pháp kế toán doanh thu, chi phí và KQKD ,1.3.3. Trình bày thông tin doanh thu, chi phí và KQKD trên báo cáo tài chính ,KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ,Chƣơng 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, KQKD tại Công ty CP Cơ,khí và Xây lắp An Ngãi ,2.1. Tổng quan về công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi và ảnh hƣởng của,nhân tố môi trƣờng đến kế toán doanh thu, chi phí và KQKD 55,2.1.1. Tổng quan về công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi 55,2.1.2. Ảnh hƣởng của nhân tố môi trƣờng đến kế toán doanh thu, chi phí và KQKD,tại công ty 62,2.2. Nội dung, đặc điểm kế toán doanh thu, chi phí và KQKD tại công ty 67,2.2.1. Nội dung, đặc điểm kế toán doanh thu tại công ty 67,2.2.2. Nội dung, đặc điểm kế toán chi phí tại công ty 69,2.2.3. Nội dung, đặc điểm kế toán KQKD tại công ty 70,2.3. Thực trạng phƣơng pháp kế toán doanh thu, chi phí và KQKD tại công,ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi 71,2.3.1. Kế toán doanh thu 71,2.3.2. Kế toán chi phí 76,2.3.3. Kế toán KQKD 80,KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 83Chƣơng 3: Kết luận và đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi,phí, KQKD tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp An Ngãi 84,3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu 84,3.2. Yêu cầu có tính nguyên tắc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và,KQKD tại công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi 88,3.3. Các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và KQKD tại công,ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi 91,3.3.1. Hoàn thiện về kế toán doanh thu 91,3.3.2. Hoàn thiện về kế toán chi phí 94,3.3.3. Hoàn thiện kế toán KQKD 100,3.4. Điều kiện thực hiện giải pháp 101,3.4.1. Điều kiện về phía nhà nƣớc và các cơ quan chức năng 101,3.4.2. Điều kiện từ phía Công ty 102,KẾT LUẬN 105.

Xem thêm: Mách bạn những mẫu giày converse thời trang và cá tính

Chi tiết của bài luận văn thạc sĩ được tác giả triển khai theo nội dung 3 chương, trong chương 1 tác giả tiến hành hệ thống lại cơ sở lý luận về công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

Đi vào chương 2, tác giả đã tận dụng được các thế mạnh về sổ sách thu thập tác giả cũng là một nhân viên kế toán trong công ty, vì vậy mà có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc thu thập chứng từ hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, sổ cái, nhật ký chung và hiểu rõ về công tác kế toán tại công ty mình, chính vì vậy mà bài luận văn đã được tác giả hoàn thiện sát với tình hình thực tế của doanh nghiệp.

Qua chương 3, tác giả đã đưa ra một số ý kiến và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty thép của mình ,để sử dụng bài luận văn thạc sĩ kế toán mẫu này các bạn có thể tải về ở dưới đây.

DOWNLOAD BÀI 3

Tải 7+ Luận văn kế toán doanh thu, chi phí và xác định kinh doanh
Tải 7+ Luận văn kế toán doanh thu, chi phí và xác định kinh doanh

Tải bài 4 ===> Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty 

Lại thêm một mẫu luận văn thạc sĩ kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh mà Luận Văn Tốt chọn lọc ra từ kho tài liệu của mình để gửi tới các bạn học viên đang cần tìm các bài luận văn mẫu với đề tài này.

Chắc hẳn rất nhiều các bạn học viên đang công tác tại những công ty làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cho nên chắc hẳn rằng sẽ không ít bạn sinh viên cần các bài mẫu về kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong công ty làm về lĩnh vực này.

Bài làm này cũng được hoàn thành từ một bạn học viên đang công tác tại công ty về lĩnh vực mạng máy tính và Công nghệ Thông tin, chính vì vậy mà Bạn làm rất sát với tình hình thực tế của doanh nghiệp.

Nếu các bạn học viên đang đi tìm bài mẫu kế toán đề tài doanh thu chi phí và viết về công ty về mạng máy tính thì đây chắc hẳn là một mẫu bài luận văn các bạn không thể bỏ qua

Chi tiết bài luận văn được tác giả triển khai 4 chương

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1,1.1 Tính cấp thiết 1,1.2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 2,1.3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 5,1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6,1.5 Phương pháp nghiên cứu 6,1.6 Kết cấu của Luận văn 6
CHƯƠNG 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 8,2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ảnh hưởng đến kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 8,2.1.1. Khái niệm và đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại 8,2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại 8
2.2 Những vấn đề cơ bản về doanh thu và kế toán doanh thu 9,2 2.1 Khái niệm, điều kiện ghi nhận, nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu9,2.2.2. Phân loại doanh thu 11,2.2.3 Kế toán doanh thu dưới góc độ kế toán tài chính 13,2.2.4 Kế toán doanh thu dưới góc độ kế toán quản trị 16,2.3. Những vấn đề cơ bản về kế toán chi phí 19,2.3.1 Khái niệm, nguyên tắc ghi nhận, phân loại chi phí 19,2.3.2. Kế toán chi phí dưới góc độ kế toán tài chính 24,2.3.3 Kế toán chi phí dưới góc độ kế toán quản trị 29,2.4 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 32,2.4.1 Nguyên tắc kế toán áp dụng 32,2.4.2 Dưới góc độ kế toán tài chính 33,2.4.3 Dưới góc độ kế toán quản trị 35,KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 37
CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG TRỰC TUYẾN META 38,3.1. Khái quát về Công ty Cổ phần mạng trực tuyến Meta 38,3.1.1 Quá trình hình thành và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần mạng trực tuyến Meta 38,3.1.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần mạng trực tuyến META 41
3.1.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần mạng trực tuyến META 45,3.2 Thực trạng kế toán doanh thu tại Công ty cổ phần mạng trực tuyến META 49,3.2.1 Thực trạng kế toán doanh thu dưới góc độ kế toán tài chính 49,3.2.2 Thực trạng kế toán doanh thu dưới góc độ kế toán quản trị 55,3 3. Thực trạng kế toán chi phí tại công ty Cổ phần mạng trực tuyến META 56,3.3.1. Kế toán chi phí dưới góc độ kế toán tài chính 56,3.3.2 Kế toán chi phí dưới góc độ kế toán quản trị 69,3.4 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 71,3.4.1 Kế toán xác định kết quả kinh doanh dưới góc độ kế toán tài chính 71,3.4.2 Kế toán kết quả kinh doanh dưới góc độ kế toán quản trị 71,3.5. Ưu điểm 72,3.5.1. Dưới góc độ kế toán tài chính 72,3.5.2 Dưới góc độ kế toán quản trị 74,3.6 Hạn chế 74
3.6.1 Dưới góc độ kế toán tài chính 74,3.6.2 Dưới góc độ kế toán quản trị 76,KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 78
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG TRỰC TUYẾN META 79
4.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mạng trực tuyến META 79,4.2 Các giải pháp hoàn thiện kế toán kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần mạng trực tuyến META 80,4.2.1 Dưới góc độ kế toán tài chính 80,4.2.2 Dưới góc độ kế toán quản trị 82,4.3 Các điều kiện thực hiện giải pháp 90,4.3.1. Về phía Nhà nước 90,4.3.2. Về phía công ty 91,KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 93,KẾT LUẬN 94,DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95

Chương 1 là tổng quan về đề tài nghiên cứu ở trong nội dung này là các nội dung mà các bài luận văn thạc sĩ đều phải triển khai như lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và cấu trúc nghiên cứu của đề tài, qua chương 2 tác giả tiến hành hoàn thiện nội dung cơ sở lý luận công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp Việt Nam.

Chương 2 được tác giả dựa trên các phương pháp thu thập tài liệu từ các bài luận văn trước đây từ các giáo trình giáo án và được trích dẫn nguồn đầy đủ theo đúng quy định của nhà trường đưa ra, chương 3 tác giả tiến hành làm rõ thực trạng kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty công nghệ thông tin mà mình đang nghiên cứu.

Bài làm được tác giả đưa ra các dẫn chứng cụ thể hình ảnh, phần mềm, hóa đơn, photo và nhiều chứng từ khác nhằm minh họa cho bài luận văn thạc sĩ của mình thêm phần hấp dẫn và đầy đủ, nội dung 4 tác giả đã đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty mạng máy tính công nghệ thông tin.

Mình nói sơ qua bên đây chưa đủ hấp dẫn nếu các bạn muốn biết rõ thông tin chi tiết thì các bạn có thể tải về để tự mình tham khảo bài luận văn này nhé.

DOWNLOAD BÀI 4

Tải bài 5 ===> Luận Văn Thạc Sĩ Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty

Ở bài đầu tiên, luận văn thạc sĩ với đề tài là Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty, bài luận văn được tác giả hoàn thiện vào năm 2020, do được thực tập thực tế tại công ty nên tác giả có cho mình số liệu chính xác và cụ thể, được hội đồng nhà trường, thầy hướng dẫn và đại diện phòng công ty đánh giá cao và năng lực, trình độ của tác giả. 

Bài làm được tác giả triển khai làm 3 chương trong đề cương chi tiết như sau:

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU,1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ,1.2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài ,1.3. Mục tiêu nghiên cứu ,1.4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ,1.5. Phương pháp nghiên cứu ,1.6. Những đóng góp mới của luận văn ,1.7. Nội dung chi tiết,CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ,VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP ,2.1. Khái quát chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh .. ,2.1.1. Khái quát về doanh thu ,2.1.1.1.Khái niệm ,2.1.1.2.Phân loại doanh thu ,2.1.1.3.Các nguyên tắc ghi nhận doanh thu ,2.1.2. Khái quát về chi phí ,2.1.2.1.Khái niệm ,2.1.2.2.Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí ,2.1.2.3.Phân loại chi phí về mặt kế toán tài chính ,2.1.3. Khái quát về xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp,
2.1.3.1.Khái niệm kết quả kinh doanh ,2.1.3.2.Nguyên tắc xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp ,2.1.3.3.Phương pháp xác định kết quả hoạt động kinh doanh ,2.2. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ,2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ,2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu,2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán ,2.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ,2.2.4.1.Kế toán chi phí bán hàng ,2.2.4.2.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ,2.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ,2.3. Kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả hoạt động kinh doanh về,mặt kế toán quản trị 2.3.1. Phân loại chi phí về mặt kế toán quản trị ,2.3.1.1.Phân loại chi phí theo hình thái chi phí ,2.3.1.2.Phân loại chi phí theo thẩm quyền ra quyết định,2.3.1.3.Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí và báo cáo tài chính,2.3.2. Dự toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả ,2.3.2.1. Dự toán tiêu thụ của doanh nghiệp ,2.3.2.2. Dự toán chi phí ,2.3.2.3. Dự toán báo cáo kết quả kinh doanh ,2.3.3. Phân tích thông tin phù hợp phục vụ việc ra quyết định ,2.3.3.1.Phân tích mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận ,2.3.3.2.Phân tích thông tin chi phí phục vụ việc ra quyết định trong một số,trường hợp đặc biệt ,KẾT LUẬN CHƯƠNG ,CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH,VIÊN HỒNG KÔNG SƠN LA ,3.1. Khái quát chung về công ty TNHH một thành viên Hồng Kông Sơn La ,3.1.1. Quá trình hình thành và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Hồng Kông Sơn La ,3.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh ,3.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý ,3.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ,3.1.5. Chế độ kế toán ,3.1.6. Hình thức kế toán ,3.1.7. Phương pháp kế toán tại Công ty ,3.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh về mặt kế toán tài chính tại công ty TNHH một thành viên Hồng Kông Sơn La ,3.2.1. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu,3.2.1.1. Phân loại doanh thu tại Công ty TNHH một thành viên Hồng Kông,3.2.1.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH một thành viên Hồng Kông Sơn La,3.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ,3.2.3. Kế toán Doanh thu hoạt động tài chính,3.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán,3.2.5. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ,3.2.5.1. Kế toán chi phí bán hàng ,3.2.5.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ,3.2.6. Kế toán Chi phí tài chính ,3.2.7. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác.

DOWNLOAD BÀI 5

Xem thêm: rebate là gì

Trên đây là 6+ luận văn thạc sĩ kế toán doanh thu, chi phí kinh doanh được Luận Văn Tốt thu thập, chọn lọc gửi đến các bạn sinh viên có nhu cầu tham khảo các bạn luận văn thạc sĩ kế toán, có thể 6 bài mẫu vỏn vẹn trên đây chưa đủ đáp ứng nhu cầu tìm kiếm của các bạn, đừng lo vì Luận Văn Tốt còn rất nhiều bài mẫu, các bạn hãy nhắn tin zalo mình nhé.

Ngoài ra, tại dịch vụ của Luận Văn Tốt còn hoàn thành trọn gói bài luận văn bao số liệu, giúp các bạn không có thời gian làm bài luận văn có thể yên tâm và thong thả.

BÊN MÌNH ĐANG CẬP NHẬT, CÁC BẠN THEO DÕI MỖI NGÀY ĐỂ ĐƯỢC ĐỌC THÊM CÁC BÀI MỚI NHÉ