magazine nghĩa là gì

/,mægə'zi:n/

Thông dụng

Danh từ

Tạp chí
Kho vũ khí
Ổ đạn (trong súng)
Ổ đựng cuộn phim (trong máy ảnh)

Chuyên ngành

Xây dựng

nơi dự trữ, kho chứa chấp, tập san, tạp san

Cơ - Điện tử

Kho, máng trữ vật liệu

Cơ khí & công trình

máng trữ
ring-type magazine
máng (trữ kiểu) vòng
ổ đạn
trữ (vật liệu)

Kỹ thuật cộng đồng

chứa
explosive magazine
kho chứa chấp dung dịch nổ
magazine slot
khe vỏ hộp chứa
reservoir magazine
bunke chứa chấp (phôi)
nhà kho
hầm chứa
máng
bar magazine
máng trữ vật tư thanh
feed magazine
máng tiếp liệu
ring-type magazine
máng (trữ kiểu) vòng
rotary magazine
máng trữ xoay (trữ vật liệu)
tilting magazine
máng tiếp liệu rung

Kinh tế

báo tấp tểnh kỳ
báo kỳ
tạp chí

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
annual , bimonthly , biweekly , booklet , broadside , brochure , circular , daily , digest , gazette , glossy , joint , journal , manual , monthly , newsletter , newspaper , organ , pamphlet , paper , periodical , pulp * , quarterly , rag * , review , semiweekly , sheet * , slick , throwaway , weekly , ammunition dump , armory , cache , depository , depot , munitions dump , repertory , repository , store , storehouse , warehouse , archive , ephemeris , fanzine , publication , pulp , subscription

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: magazine nghĩa là gì

Xem thêm: Nguồn sỉ giày Sneaker giá tốt uy tín chất lượng hiện nay

NHÀ TÀI TRỢ