mẫu giấy ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông

Mẫu giấy ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông
Mẫu giấy ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông

1. Có được ủy quyền nộp phạt VPGT không?

Đại diện theo ủy quyền

Bạn đang xem: mẫu giấy ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông

  • Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.
  •  Các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.
  • Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện.

2. Cần chuẩn bị gì để ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông?

– Giấy ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông;– Biên bản xử phạt vi phạm giao thông;– Bản sao chứng thực Giấy Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân của bạn;– Bản chính Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân của người nhận ủy quyền cho bạn.

Trong giấy ủy quyền, bạn cần phải có dấu xác nhận của chính quyền địa phương nơi bạn cư trú hoặc phải được công chứng theo quy định của pháp luật. Trong giấy ủy quyền cần ghi rõ số Chứng minh nhân dân của bạn và người nhận ủy quyền.

3. Mẫu giấy ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN(1)

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

Số: ………/GUQXLVPHC………….(2), ngày … tháng … năm 20…

GIẤY ỦY QUYỀN

Xử lý vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 41 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Tôi: ……………………… Cấp bậc: ………………… Chức vụ: …………………………………………………….

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Ủy quyền cho: ……………………………………… Cấp bậc: ……………………………………………………….

Chức vụ: ………………………… Đơn vị: ………………………………………………………………………………

Lý do ủy quyền:(3)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: dominant là gì

Nội dung ủy quyền:(4)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Được thực hiện các thẩm quyền của(5) ………………………………………………….. quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, kể từ ngày … tháng … năm …… đến ngày … tháng … năm ……(6).Trong khi tiến hành các hoạt động xử lý vi phạm hành chính(7) ……………….. phải chịu trách nhiệm về những quyết định xử lý vi phạm hành chính của mình trước(8) ………………………… và trước pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ cấp bậc, họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu)

(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

(3) Ghi rõ lý do vắng mặt hoặc các lý do khác.

(4) Ghi rõ nội dung ủy quyền.

(5) Ghi rõ chức danh người ủy quyền;

(6) Ghi rõ thời gian ủy quyền căn cứ thời gian hoặc vụ việc.

(7, 8) Ghi tên người được ủy quyền và người ủy quyền.

4. Công ty Luật ACC

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Quy định Mẫu giấy ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên qua đến Quy định về Mẫu giấy ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông hãy liên hệ ngay với Công ty luật ACC để được hỗ trợ nhé!

Xem thêm: dictation là gì

Công ty Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trên Toàn quốc (Xem thêm về chúng tôi tại đây) với hệ thống văn phòng tại các thành phố lớn và đội ngũ cộng tác viên trên tất cả các tỉnh thành: Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng và Đồng Nai. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.