nostril là gì

Bản dịch của "nostril" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: nostril là gì

Bản dịch

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "nostril" vô một câu

A larger opening is located below the nostril.

Only four of the headless embryos survived until birth, and with no nostrils, no mouth to tướng breathe through, they died immediately.

The nostrils are positioned dorsolaterally and have valves.

Xem thêm: Mách bạn những mẫu giày converse thời trang và cá tính

The snout is rather short, broad, and rounded, without prominent flaps of skin beside the nostrils.

The bill is short, with a sharp pointed appearance, dark blue-grey grading to tướng a grey-black at the tip and around the nostrils.

Xem thêm: throw away là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "nostril":

cách phân phát âm