ôn tập toán lớp 3 học kỳ 1

Bạn đang được coi nội dung bài viết 65 đề ôn luyện đằm thắm học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Sở đề ôn luyện môn Toán lớp 3 bên trên Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn hoàn toàn có thể truy vấn nhanh chóng vấn đề quan trọng bên trên phần mục lục nội dung bài viết phía bên dưới.

Bạn đang xem: ôn tập toán lớp 3 học kỳ 1

TOP 65 Đề ôn luyện đằm thắm học tập kì 1 môn Toán lớp 3 đem đến những dạng bài bác luyện kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên cho những emluyện giải đề, bắt được cấu tạo đề ganh đua nhằm biết phương pháp phân chia thời hạn phù hợp khi thực hiện bài bác đánh giá đằm thắm học tập kì 1.

Năm học tập 2022 – 2023, khối lớp 3 học tập theo đòi 3 cuốn sách mới nhất, những em hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tăng đề ganh đua đằm thắm kì 1 môn Toán 3 sách Cánh diều, Chân trời phát minh, Kết nối học thức với cuộc sống đời thường nhằm ôn ganh đua hiệu suất cao rộng lớn. Mời những em nằm trong theo đòi dõi nội dung bài viết sau đây nhé:

Đề ôn luyện đằm thắm học tập kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh nhập vần âm bịa đặt trước thành quả đúng:

Bài 1: (0,5 điểm) Kết ngược của phép tắc tính 56 : 7 =?

A. 6
B. 7
C. 8
D. 9

Bài 2: (1 điểm) Mẹ hái được 42 ngược cam, u biếu bà frac{1}{6} số cam. Số cam u biếu bà là:

A. 21 ngược cam
B 12 ngược cam
C. 14 ngược cam
D. 7 ngược cam

Bài 3: (1 điểm) Hãy khoanh vào:

a) frac{1}{3} Số con cái thỏ: b) frac{1}{4} Số ngược cam

Bài 3

Bài 4: (0,5 điểm) 6dm 4mm = …. milimet. Số cần thiết điền nhập khu vực trống không là:

A. 64
B. 60
C. 604
D. 640

Bài 5: (1 điểm) Đúng ghi Đ. Sai ghi S

Bài 5

Bài 6: a) Vẽ một quãng trực tiếp AB lâu năm 4cm

……………………………………………………………………………………………………………

b) Vẽ đoạn trực tiếp CD lâu năm gấp rất nhiều lần (gấp 2) đoạn trực tiếp AB:

……………………………………………………………………………………………………………

B. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

32 x 3 36 x 4 87 : 3 72 : 4

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: (1 điểm)

Trong mon ganh đua đua xin chào ngày Nhà giáo nước Việt Nam, các bạn Nam đạt được 6 điểm mươi, số điểm mươi của công ty Nga cấp 3 phiên số điểm mươi của công ty Nam. Hỏi các bạn Nga được từng nào điểm mười?

Tóm tắt

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Bài 3: (1 điểm)

Trong lớp sở hữu 27 học viên, nhập cơ sở hữu số học viên cấp 3 phiên số học viên chất lượng. Hỏi lớp học tập cơ sở hữu từng nào học viên giỏi?

Giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Bài 4: (1 điểm)

Cuối năm, cô trị vở cho tới 7 em học viên chất lượng. Cô nói: “Nếu tăng 6 quyển vở nữa thì từng em sẽ tiến hành 8 quyển”. Hỏi cô sở hữu từng nào quyển vở?

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Đề ôn luyện đằm thắm học tập kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề 2

I. Trắc nghiệm:

Khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp trúng.

Câu 1: Số sở hữu phụ thân chữ số lớn số 1 là:

a. 100
b. 989
c. 900
d. 999

Câu 2: 418 + 201 = ….. Số cần thiết điền nhập khu vực chấm là:

a. 621
b. 619
c. 719
d. 629

Câu 3: 627 – 143 = ….. Số cần thiết điền nhập khu vực chấm là:

a. 474
b. 374
c. 574
d. 484

Câu 4: 6 x 6 ☐ 30 + 5. Dấu cần thiết điền nhập dù trống không là:

a. <
b. >
c. =

Câu 5: của 35m là …….Số cần thiết điền nhập khu vực chấm là

a. 6m
b. 7m
c. 8m
d. 9m

Câu 6: 42 giờ giảm sút 6 phiên thì còn……… Số cần thiết điền nhập khu vực chấm là:

a. 7 giờ
b. 8 giờ
c. 9h
d. 10 giờ

Câu 7. 3m4cm = ………cm. Số cần thiết điền nhập khu vực chấm là:

a. 34
b.304
c. 340
d. 7

Câu 8. Mỗi tuần lễ sở hữu 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ sở hữu từng nào ngày ?

a. 11 ngày
b. 21 ngày
c. 24 ngày
d.28 ngày

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

452 + 361                541 – 127

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

54 x 6                  24: 6

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Câu 2: Tính:

5 x 7 + 27

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

80: 2 – 13

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Câu 3: Tìm X

X x 4 = 32

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

X: 6 = 12

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Câu 4: Một siêu thị sở hữu 40 mét vải vóc xanh rờn và tiếp tục bán tốt frac{1}{5}số vải vóc cơ. Hỏi siêu thị này đã bán tốt từng nào mét vải vóc xanh?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Đề ôn luyện đằm thắm học tập kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: 7 cấp lên 6 phiên thì bằng:

A.1
B.13
C.42
D.48

Câu 2: 8m 2cm = ……cm. Số phù hợp nhằm điền nhập khu vực chấm là:

A.82
B.802
C.820
D.8200

Câu 3: Kết ngược của sản phẩm tính 15 x 4 + 5 là :

A.95
B.24
C.65
D.55

Câu 4: Một tuần lễ sở hữu 7 ngày, 5 tuần lễ sở hữu số ngày là:

A.12
B.25
C.30
D.35

Câu 5: của 48 m là:

A.8m
B.42m
C.54m
D.65

Câu 6: Số bảy trăm linh bảy ghi chép là:

A.770
B.707
C.777
D.700

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính

635 + 218         426 – 119

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

56 x 4              45 x 6

……………………………………………………

Xem thêm: rebate là gì

……………………………………………………

……………………………………………………

Câu 2: Tính:

5 x 5 + 18

…………………………………

………………………………..

………………………………..

5 x 7 – 23

…………………………………

………………………………..

………………………………..

7 x 7 x 2

…………………………………

………………………………..

………………………………..

Câu 3: Tìm X, biết:

84 : X = 2

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

X : 4 = 36

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Câu 4: Đội tuyển chọn học viên chất lượng Trường Tiểu học tập Kim Đồng sở hữu 78 học viên, nhập cơ sở hữu frac{1}{3} là số học viên chất lượng Toán. Hỏi ngôi trường Tiểu học tập Kim Đồng sở hữu từng nào học viên chất lượng toán?

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Đề ôn luyện đằm thắm học tập kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề 4

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Bài 1: Khoanh tròn trặn chữ bịa đặt trước thành quả đúng:

a. 32 hạn chế 4 lần

A. 32 – 4 = 28

B. 32 : 4 = 6

C. 32 : 4 = 8

b. 35 hạn chế 5 lần

A. 35 – 5 = 30

B. 35 : 5 = 7

C. 35 : 5 = 6

c. 24 hạn chế 3 lần

A. 24 – 3 = 21

B. 24 : 3 = 7

C. 24 : 3 = 8

Bài 2: Viết số phù hợp nhập khu vực chấm:

a. frac{1}{5} của 40 m là …. m;

b. frac{1}{7}của 35 m là …. m;

Bài 3: Điền lốt <, >, = phù hợp nhập khu vực chấm:

3m 6cm….36cm                                         4dm 3cm….43cm

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

156 + 217            463 – 118

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

45 x 5          54 : 6

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 2: Tìm x:

a) x : 6 = 5

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

b) x 7 = 70

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 3:Tính:

a)19 x 4 – 37

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

b)30 : 3 + 125

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 4: Bác An nuôi được 48 con cái thỏ, Bác Tâm nuôi gấp rất nhiều lần số thỏ của Bác An.Hỏi Bác Tâm nuôi được từng nào con cái thỏ.

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Đề ôn luyện đằm thắm học tập kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề 5

Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp trúng.

Bài 1. 8 x 7 + 42 = ?

A. 120
B. 98
C. 14
D. 36

Bài 2. 7 x X = 56 thì X = ?

A. 392
B. 49
C. 63
D. 8

Bài 3. của một giờ là:

A. 15 phút
B. 10 phút
C. 12 phút
D. trăng tròn phút

Bài 4. Tìm x biết: 96 : x = 3

A. x = 32
B. x = 303
C. x = 302
D. x = 203

Bài 5. 5m6cm =…….cm. Số phù hợp nhằm điền nhập khu vực chấm là:

A.56
B.506
C.560
D.5600

Bài 6. Một tuần lễ sở hữu 7 ngày, 4 tuần lễ sở hữu số ngày là:

A.28
B.21
C.11
D.35

Phần II: Tự luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

157 + 109        548 – 193       16 x 5        86 : 2

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 2:Tìm x:

a) X : 7 = 63                      b) X x 6 = 54

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 3:Tính:

a) 28 x 7 – 58                   b) 96 : 3 + 249

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 4: Mẹ sở hữu một tấm vải vóc lâu năm 48m. Mẹ tiếp tục may áo cho tất cả căn nhà không còn số vải vóc cơ. Hỏi u tiếp tục may từng nào mét vải?

Bài giải:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

>>> Tải tệp tin nhằm tìm hiểu thêm hoàn toàn cỗ 65 đề ôn luyện đằm thắm học tập kì 1 môn Toán lớp 3

Cảm ơn các bạn tiếp tục coi nội dung bài viết 65 đề ôn luyện đằm thắm học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Sở đề ôn luyện môn Toán lớp 3 bên trên Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn chúng ta cũng có thể phản hồi, coi tăng những tìm hiểu thêm ở phía bên dưới và hòng rằng sẽ hỗ trợ ích cho chính mình những vấn đề thú vị.

Xem thêm: pullover là gì