ôn tập về giải toán lớp 3

Hướng dẫn giải vở bài xích tập dượt toán lớp 3: Ôn tập dượt về giải toán

{ads_vuong}

Bạn đang xem: ôn tập về giải toán lớp 3

Bài 1. (Trang 15 VBT Toán 3)

Một siêu thị buổi sớm bán tốt 525 kilogam gạo, chiều tối bán tốt thấp hơn buổi sớm 135kg. Hỏi chiều tối siêu thị cơ bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo ?

Bài giải

Ta sở hữu sơ thiết bị sau:

huong-dan-giai-vo-bai-tap-toan-3-on-tap-ve-giai-toan-bai-1-trang-15

Buổi chiều siêu thị cơ bán tốt số ki-lô-gam gạo là:

525 – 135 = 390 (kg)

Đáp số: 390kg gạo.

Bài 2. (Trang 15 VBT Toán 3)

Đội Một tròng được 345 cây, group Hai trồng được nhiều hơn nữa group Một 83 cây. Hỏi:

a) Đội Hai trồng được từng nào cây ?

b) Hai group trồng được toàn bộ từng nào cây ?

Bài giải

Ta sở hữu sơ thiết bị sau:

huong-dan-giai-vo-bai-tap-toan-3-on-tap-ve-giai-toan-bai-2-trang-15

a) Số cây group Hai trồng được là:

345 + 83 = 428 (cây)

b) Số cây cả nhị group trồng được là:

345 + 428 = 773 (cây)

Đáp số: a) 428 cây;  b) 773 cây

{ads_vuong}

Bài 3. (Trang 16 VBT Toán 3)

Khối lớp Ba sở hữu 85 các bạn phái mạnh và 92 đàn bà. Hỏi:

Xem thêm: dominant là gì

a) Khối lớp Ba sở hữu toàn bộ từng nào các bạn ?

b) Số đàn bà nhiều hơn nữa số các bạn phái mạnh là từng nào ?

Bài giải

Ta sở hữu sơ thiết bị sau:

huong-dan-giai-vo-bai-tap-toan-3-on-tap-ve-giai-toan-bai-3-trang-16

a) Khối lớp Ba sở hữu toàn bộ số các bạn là:

92 + 85 = 177 (bạn)

b) Số đàn bà nhiều hơn nữa số các bạn phái mạnh là:

92 – 85 = 7 (bạn)

Đáp số: a) 177 bạn; b) 7 các bạn.

Bài 4. (Trang 16 VBT Toán 3)

Lập câu hỏi theo đòi tóm lược rồi giải câu hỏi đó:

huong-dan-giai-vo-bai-tap-toan-3-on-tap-ve-giai-toan-bai-4-trang-16

Bài giải

Bài toán: Có nhị thùng đựng nước, thùng to tướng chứ được 200nước, thùng nhỏ nhắn không được 120nước. Hỏi thùng to tướng chứa chấp được nhiều hơn nữa thùng nhỏ nhắn từng nào lít nước?

Bài giải:

Số lít nước ở thùng to tướng nhiều hơn nữa thùng nhỏ nhắn là:

200 – 120 = 80 (l)

Đáp số: 80 lít nước.

Xem thêm: sponsorship là gì

Xem thêm: Giải vở bài tập dượt toán lớp 3: Xem đồng hồ đeo tay.

Để học tập chất lượng, những em hoàn toàn có thể coi thêm:
1. Ôn bài xích lí thuyết Toán lớp 3
2. Giải bài xích tập dượt SGK Toán lớp 3
3. Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 3
4. Luyện tập dượt Toán lớp 3
5. Đề thi đua Toán lớp 3 Online
6. Các mục chính nâng lên Toán lớp 3
7. Tài liệu xem thêm môn Toán
8. Soạn văn lớp 3 nhanh nhất – tương đối đầy đủ – chi tiết
9. Tài liệu xem thêm môn Tiếng Việt
10. Tài liệu xem thêm môn Tiếng Anh

{ads_ngang}