phân bố dân cư và các loại hình quần cư và đô thị hóa

[ ĐỊA LÍ 7 ] BÀI 3 + BÀI 4 : QUẦN CƯ, ĐÔ THỊ HOÁ. THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN SỐ VÀ THÁP TUỔI
[ ĐỊA LÍ 7 ] BÀI 3 + BÀI 4 : QUẦN CƯ, ĐÔ THỊ HOÁ. THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN SỐ VÀ THÁP TUỔI

Bạn đang xem: phân bố dân cư và các loại hình quần cư và đô thị hóa

Lý thuyết phân bố dân cư và các loại hình quần cư SGK Địa lí 9>

Tải về

Lý thuyết phân bố dân cư và các loại hình quần cư SGK Địa lí 9 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

1. Mật độ dân số và phân bố dân cư

– Mật độ dân số của Việt Nam cao: 295 người/km2 (2020).

– Phân bố dân cư không đều:

* Giữa đồng bằng với trung du miền núi

+ Đồng bằng: chiếm ¼ diện tích nhưng tập trung ¾ dân số.

+ Trung du miền núi: chiếm ¾ diện tích nhưng tập trung ¼ dân số.

=> Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao nhất (1 078 người/km2 – 2020), Tây Nguyên có mật độ dân số thấp nhất (109 người/km2 – 2020).

* Giữa thành thị và nông thôn

+ Dân cư nước ta chủ yếu sống ở nông thôn.

+ Tỉ lệ dân thành thị tăng nhưng còn thấp.

Xem thêm: apply nghĩa là gì

+ Năm 2020, tỉ lệ dân nông thôn là 63,2% và tỉ lệ dân thành thị là 36,8%.

2. Các loại hình quần cư

3. Đô thị hoá

– Số dân thành thị và tỉ lệ thành thị ngày càng tăng.

– Tuy nhiên, trình độ đô thị hóa còn thấp.

– Phần lớn các đô thị thuộc loại vừa và nhỏ.

– Mở rộng quy mô các thành phố:

+ Hà Nội sáp nhập Hà Tây.

+ Thành phố Vinh sáp nhập nhiều xã thuộc huyện Nghi Lộc để mở rộng đô thị (xã Nghi Đức, Nghi Ân).

Sơ đồ tư duy phân bố dân cư và các loại hình quần cư

 • Trả lời câu hỏi mục I trang 10 SGK Địa lí 9
 • Trả lời câu hỏi mục II trang 12 SGK Địa lí 9
 • Trả lời câu hỏi mục III trang 13 SGK Địa lí 7
 • Giải bài 1 phần câu hỏi và bài tập trang 14 SGK Địa lí 9
 • Bài 2 trang 14 SGK Địa lí 9

>> Xem thêm

Xem thêm: courier là gì

Các bài khác cùng chuyên mục

 • Tại sao đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh phát triển nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản?
 • Bài 3 trang 133 SGK Địa lí 9
 • Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đồng bằng sông Cửu Long
 • Bài 1 trang 133 SGK Địa lí 9
 • Giải bài 1 trang 134 SGK Địa lí 9
 • Bài 2 trang 133 SGK Địa lí 9
 • Căn cứ vào bảng 36.1, hãy tính tỉ lệ (%) diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước. Nêu ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở đồng bằng này
 • Lý thuyết vùng Đông Nam Bộ (Phần 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội) Địa lí 9
 • Bài 1 trang 123 SGK Địa lí 9
 • Tình hình phát triển kinh tế đồng bằng sông Cửu Long

Bạn đang xem bài viết: “>Lý thuyết phân bố dân cư và các loại hình quần cư SGK Địa lí 9>. Thông tin do C2 Lập Lễ HP chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.