phenol tác dụng với na

C6H5OH + Na → C6H5ONa + H2 được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn là phản xạ phenol ứng dụng với Na là một trong trong những đặc điểm chất hóa học của phenol. Cũng như thể hiện những nội dung tương quan cho tới phản xạ C6H5Br rời khỏi C6H5ONa, tất nhiên những dạng thắc mắc bài xích luyện về phenol. Mời chúng ta xem thêm cụ thể phương trình phản xạ tiếp sau đây.

1. Phương trình phản xạ C6H5OH+ Na

Bạn đang xem: phenol tác dụng với na

C6H5OH + Na → C6H5ONa + 1/2H2

2. Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra thân mật C6H5OH và Na

Nhiệt phỏng thường

3. Tính hóa chất của Phenol

3.1. Tác dụng với sắt kẽm kim loại kiềm

C6H5OH + Na → C6H5ONa (Natri phenolat) + 50% H2

3.2. Tác dụng với bazo mạnh tạo ra muối hạt phenolate

C6H5OH (rắn, ko tan) + NaOH → C6H5ONa (tan, nhập suốt) + H2O

→ Phenol đem tính axit, tính axit của phenol đặc biệt yếu; hỗn hợp phenol ko thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím.

Chú ý: tính axit yếu ớt, ko thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím, loại tự: nấc II của H2CO3 < phenol < nấc I của H2CO3.

⇒ Có phản ứng:

C6H5ONa (dd nhập suốt) + H2O + CO2 → C6H5OH (vẩn đục) + NaHCO3

C6H5OH + Na2CO3 → C6H5ONa + NaHCO3

3.3. Tính hóa học của nhân thơm nức – Phản ứng thế H ở vòng benzen

Thế Brom: Phenol ứng dụng với hỗn hợp brom tạo ra 2,4,6 – tribromphenol kết tủa trắng:

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Phản ứng này dùng để làm nhận ra phenol lúc không xuất hiện của anilin. Phenol nhập cuộc phản xạ thế brom dễ dàng rộng lớn benzen bởi đem group OH đẩy e thực hiện tăng tỷ lệ electron trong tầm benzen.

Thế Nitro: Phenol ứng dụng với HNO3 đặc đem xúc tác H2SO4 đặc, nóng tạo 2,4,6 – trinitrophenol (axit picric):

C6H5OH + 3HNO3 → C6H2(NO2)3OH + 3H2O

4. Bài luyện áp dụng tương quan phenol

Câu 1: Phát biểu nào là tại đây đúng?

Phenol đem phản xạ este hóa tương tự động ancol

Phenol đem tính axit mạnh rộng lớn etanol

Tính axit của phenol yếu ớt rộng lớn H2CO3

Phenol nội địa mang đến môi trường thiên nhiên axit yếu ớt, quỳ tím hóa đỏ

A. 1, 2

B. 2, 3

C. 3, 1

D. 1, 2, 3, 4

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

Câu 2: Phenol ứng dụng được với hỗn hợp nước brom là do:

A. Nhóm -OH hít electron

B. Cặp electron tự tại bên trên oxi phối hợp nhập nhân thơm nức thực hiện nhiều tỷ lệ electron ở những địa điểm ortho và para

C. Phenol là một trong axit hoặc hay còn gọi là axit phenic

D. Nhóm -OH thể hiện nay tính bazo

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

Câu 3: Phản ứng nào là sau đó là đúng?

A. 2C4H5ONa + CO2 + H2O → 2C6H5OH + Na2CO3

B. C6H5OH + HCl → C6H5Cl + H2O

C. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

D. Cả phụ vương đáp án bên trên đều đúng

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C

Câu 4: Cho hợp ý hóa học X đem công thức phân tử C6H6O2. lõi X ứng dụng với hỗn hợp KOH bám theo tỉ trọng mol 1: 2. Số đồng phân kết cấu của X là:

A. 3

B. 4

Xem thêm: struggle là gì

C. 1

D. 2

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D

Câu 5: Trong công nghiệp, phenol được pha chế vì như thế cách thức nào là sau đây?

A. Từ vật liệu ban sơ là benzen pha chế rời khỏi phenol

B. Nhựa phàn nàn đá mang đến ứng dụng với hỗn hợp kiềm rồi sục CO2 vào hỗn hợp, tách lấy phenol

C. Tiến hành lão hóa cumen thu thành phầm là phenol

D. Cả phụ vương đáp án bên trên đều đúng

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C

Câu 6. Cho những tuyên bố sau về phenol:

(1) phenol tan nhiều nội địa lạnh;

(2) phenol đem tính axit tuy nhiên phenol ko thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím;

(3) phenol được dùng để làm phát triển phẩm nhuộm, hóa học khử nấm mốc;

(4) nguyên vẹn tử H nhập benzen dễ dẫn đến thế rộng lớn nguyên vẹn tử H trong tầm benzen của phenol;

(5) cùng với nước brom nhập phenol thấy xuất hiện nay kết tủa.

Số tuyên bố đích thị là

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Các tuyên bố đích thị là:

(2) phenol đem tính axit tuy nhiên phenol ko thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím;

(3) phenol được dùng để làm phát triển phẩm nhuộm, hóa học khử nấm mốc;

(5) cùng với nước brom nhập phenol thấy xuất hiện nay kết tủa.

Câu 7. Cho những tuyên bố sau:

(a) Phenol (C6H5-OH) là một trong ancol thơm nức.

(b) Phenol ứng dụng với hỗn hợp natri hidroxit tạo ra trở thành muối hạt tan và nước.

(c) Phenol nhập cuộc phản xạ thế brom và thế nitro dễ dàng rộng lớn benzen.

(d) Dung dịch phenol thực hiện quỳ tím hóa đỏ lòe bởi nó đem tính axit.

(e) Hợp hóa học C6H5-CH2-OH là phenol.

Số tuyên bố đích thị là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D (a) sai. C6H5OH đem group OH gắn thẳng với vòng thơm nức nên nằm trong loại hợp ý hóa học phenol.

(b) đích thị.

Phương trình hóa học

C6H5OH + Na → C6H5ONa (muối tan) + H2O

(c) đích thị. Do tác động của tập thể nhóm OH lên vòng benzen.

(d) sai vì như thế phenol đem tính axit đặc biệt yếu ớt ko thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím.

(e) sai vì như thế C6H5CH2OH đem group OH ko gắn thêm thẳng nhập vòng benzen nên ko cần phenol.

⟹ 2 tuyên bố đúng

Xem thêm: bolus là gì