placement là gì

/´pleismənt/

Thông dụng

Danh từ

Sắp bịa đặt, bố trí việc làm

Chuyên ngành

Xây dựng

sự sắp xếp, sự xếp bịa đặt, sự sụp (bê tông)

Cơ - Điện tử

Sự sắp xếp, sự xếp đặt

Kỹ thuật công cộng

sự thân phụ trí
sự phân bố
sự xếp đặt

Kinh tế

đầu tư
giới thiệu việc làm
placement office
sở ra mắt việc làm
phát hành CP mới nhất (Mỹ tên thường gọi của placing)
sắp xếp (nhân viên)
sự thân phụ trí
sự phân phối đẩy ra (cổ phiếu)
sự sắp xếp, bố trí (việc làm)
sự lần việc

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
categorization , classification , deployment , disposal , disposition , distribution , formation , grouping , layout , lineup , order , organization , sequence , emplacement , location , locus , site , situation

Bạn đang xem: placement là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Xem thêm: rebate là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: stink là gì