polish là gì

/'pouliʃ/

Thông dụng

Tính từ

( Polish) (thuộc) nước Ba lan, người Ba lan
bóng, láng bóng

Danh từ

( Polish) giờ Ba lan
written in Polish
viết vì thế giờ Ba lan
Nước bóng, nước láng; việc tiến công bóng, hành vi tiến công bóng; dầu tiến công bóng, nước tiến công bóng, xi
a table-top with a good polish
mặt bàn với nước bóng đẹp
give the floor a thorough polish
đánh bóng toàn diện mạo sàn
shoe polish
xi tiến công giày
(nghĩa bóng) vẻ lịch thiệp, vẻ thanh nhã, vẻ tế nhị; sự tinh anh tế
spit and polish
như spit

Ngoại động từ

Đánh bóng, thực hiện mang đến láng (cái gì)
(nghĩa bóng) thực hiện mang đến lịch thiệp, thực hiện mang đến tao nhã; thực hiện mang đến tinh anh tế

Nội động từ

Bóng lên
to polish off
làm kết thúc vội vã (công việc...); ăn vội vã (bữa cơm)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trừ khử (địch)
to polish up
chuốt bóng, thực hiện mang đến căng đầy, rất đẹp đẽ

hình thái từ

  • V-ing: Polishing
  • V-ed: Polished

Chuyên ngành

Xây dựng

sơn bóng

Cơ - Điện tử

đánh bóng, giũa nhẵn

Hóa học tập & vật liệu

dầu tiến công bóng, nước tiến công bóng

Giải quí EN: A substance used đồ sộ augment the effect of friction in such a procedure; it may provide color and protection as well as luster đồ sộ the surface.a substance used đồ sộ augment the effect of friction in such a procedure; it may provide color and protection as well as luster đồ sộ the surface.

Bạn đang xem: polish là gì

Giải quí VN: Chất dùng nhằm thực hiện tăng hiệu suất cao trong những lúc cọ xát, hoàn toàn có thể tạo nên color và bảo đảm gần giống thực hiện bóng mặt phẳng. Chất dùng nhằm thực hiện tăng hiệu suất cao trong những lúc cọ xát, hoàn toàn có thể tạo nên color và bảo đảm gần giống thực hiện bóng mặt phẳng.

Kỹ thuật công cộng

chà xát, giũa xát

Giải quí EN: To make a surface smooth and lustrous, usually by applying friction.

Xem thêm: veins là gì

Giải quí VN: Làm mang đến mặt phẳng nhẵn và bóng, thông thường bằng phương pháp cọ xát. Làm mang đến mặt phẳng nhẵn và bóng, thông thường bằng phương pháp cọ xát.

Xem thêm: heat waves là gì

đánh bóng
automobile polish
sự tiến công bóng dù tô
body polish
đánh bóng thân mật xe
car polish
sự tiến công bóng xe
cork polish
sự tiến công bóng vì thế lie
French polish
chất tiến công bóng Pháp
oil polish
dầu tiến công bóng
polish till dry
đánh bóng khô
press polish
đánh bóng vì thế áp lực
rough-polish
đánh bóng sơ bộ
gương trượt
nước bóng
finishing polish
nước bóng trả thiện
mài
mài nhẵn
mặt trượt
mặt phay nhẵn
sự tiến công bóng
automobile polish
sự tiến công bóng dù tô
car polish
sự tiến công bóng xe
cork polish
sự tiến công bóng vì thế lie
sư láng bóng
sự giũa nhẵn
vật liệu tiến công bóng

Kinh tế

đánh bóng
sự tiến công bóng
sự thực hiện nhãn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
brilliance , burnish , finish , glaze , glint , gloss , luster , sheen , smoothness , sparkle , varnish , veneer , wax , breeding , class , cultivation , culture , elegance , finesse , grace , politesse , refinement , style , suavity , urbanity , shine , sleekness , elegancy
verb
brighten , burnish , clean , finish , furbish , glaze , gloss , rub , scour , scrub , sleek , slick , smooth , wax , amend , better , brush up , correct , cultivate , emend , enhance , make improvement , mature , mend , perfect , refine , round , touch up , buff , shine , retouch , luster
phrasal verb
consume , drain , draw down , eat up , expend , finish , play out , lập cập through , spend , use up , devour , dispatch

Từ trái khoáy nghĩa