production là gì

/prə´dʌkʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự thể hiện, sự trình bày
Sự phát hành, sự chế tạo
mass production
sản xuất sản phẩm loạt
oil production
sự phát hành dầu lửa
production cost
(thuộc ngữ) ngân sách sản xuất
production processing
(thuộc ngữ) tiến độ sản xuất
Sản lượng (số lượng phát hành ra)
a fall/increase in production
sản lượng giảm/tăng
Tác phẩm (một bộ phim truyền hình. vở kịch.. đang được sản xuất)
Sự sinh
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự quăng quật vốn liếng và phương tiện đi lại nhằm dựng (phim, kịch...)

Cấu trúc kể từ

go into/out of production
bắt đầu/ngừng chế tạo
in production
đang sản xuất (với con số lớn)
on production of something
bằng cách/khi trình diễn dòng sản phẩm gì

hình thái từ

  • Adj: productional

Chuyên ngành

Xây dựng

sản xuất [sự sản xuất]

Cơ - Điện tử

Sự sản xuất, sản phẩm, sản lượng

Toán & tin tưởng

production

Giải mến VN: The property of an origin which produces a trip for a particular activity. This is usually a function of the population at the origin. For example, a household production for two adults and one child might be one trip per week for groceries, two trips per day for work, three trips per six months đồ sộ see a dentist, and sánh on. Interactions between an origin and a center are estimated bases on how much of an origin's production will be attracted đồ sộ a particular center.

Bạn đang xem: production là gì

Kỹ thuật cộng đồng

năng suất
production capacity
năng suất sản xuất
production lathe
máy tiện năng suất
rapid production (engine) lathe
máy tiện năng suất cao
quy tắc suy diễn
sự chế tạo
sự sản xuất
aggregate production
sự phát hành cốt liệu
batch production
sự phát hành theo đuổi mẻ
batch production
sự phát hành từng mẻ
cold production
sự phát hành lạnh
commercial production
sự phát hành thương mại
continuous production
sự phát hành liên tục
critical production
sự phát hành cho tới hạn
current production
sự phát hành hiện nay hành
EFP (electronicfield production)
sự phát hành vì như thế năng lượng điện tử
EFP (electronicfield production)
sự phát hành nhập ngôi trường năng lượng điện tử
electricity production
sự phát hành năng lượng điện năng
excessive production
sự phát hành dư thừa
excessive production
sự phát hành vượt lên mức
forced production
sự phát hành chống bức
handicraft production
sự phát hành thủ công
heat production
sự phát hành sức nóng năng
ice production
sự phát hành đá
intermittent production
sự phát hành loại gián đoạn
mass production
sự phát hành sản phẩm loạt
natural gas production
sự phát hành khí thiên nhiên
paying production
sự phát hành sinh lợi
permitted production
sự phát hành mang đến phép
petroleum production
sự phát hành dầu mỏ
power production
sự phát hành năng lượng điện năng
power production
sự phát hành năng lượng
production manufacturing
sự phát hành sản phẩm loạt
production of concrete
sự phát hành bê tông
salt production
sự phát hành muối
secondary production
sự phát hành bậc hai
series production
sự phát hành từng mẻ
settled production
sự phát hành ổn định định
steam production
sự phát hành tương đối nước
streamlined production
sự phát hành chão chuyền
sulfur production
sự phát hành lưu huỳnh
thermoelectrical cold production
sự phát hành mức giá (nhờ hiệu ứng) sức nóng điện
sản lượng
allocation of oil production
phân tía sản lượng dầu
allowable production
sản lượng mang đến phép
daily production
sản lượng sản phẩm ngày
electricity production
sản lượng điện
heat production
sản lượng nhiệt
initial daily production
sản lượng thường ngày ban đầu
power production
sản lượng điện
production curve
đường sản lượng
production decline curve
đường tách sản lượng
production per unit area
sản lượng bên trên diện tích S đơn vị
steam production
sản lượng hơi
stripper production
sản lượng biên (của một giếng dầu)
total production
tổng sản lượng
ultimate production
tổng sản lượng
ultimate production
tổng sản lượng (khai thác)
sản phẩm
Computer Aided Production Planning (CAPP)
lập plan thành phầm sử dụng máy tính
degree of production quality
mức unique sản phẩm
production counter
máy kiểm đếm sản phẩm
production horizon
tầng sâu sắc sản phẩm
production lot
lô sản phẩm
production lot
loạt sản phẩm
production model
mẫu sản phẩm
production sand
cát chứa chấp sản phẩm
sản xuất

Giải mến EN: The total output resulting from a manufacturing process..

Xem thêm: make believe là gì

Giải mến VN: Là toàn cỗ sản lượng đạt được sau quy trình phát hành.

Xem thêm: lay out là gì

aggregate production
sự phát hành cốt liệu
aggregate production plant
trạm phát hành cốt liệu
agricultural production
sản xuất nông nghiệp
allowable production
mức phát hành mang đến phép
auxiliary production
sản xuất phụ
basic production
ngành phát hành công ty yếu
batch production
sự phát hành theo đuổi mẻ
batch production
sự phát hành từng mẻ
building production
sản xuất xây dựng
closure production line
dây chuyền phát hành tấm ngăn
cold production
sự phát hành lạnh
cold production
sản xuất lạnh
commencement of production
bắt đầu sản xuất
commercial production
sự phát hành thương mại
Computer Aided Production Scheduling (CAPSC)
lập lịch trình phát hành nhờ máy tính
computer-aided production planning
lập plan phát hành với PC trợ giúp
concrete production plant
nhà máy phát hành bê tông
continuous production
sự phát hành liên tục
continuous production
sản xuất liên tục
cost of production
giá trở thành sản xuất
costs of production
chi phí sản xuất
critical production
sự phát hành cho tới hạn
curb the production
kìm hãm sản xuất
current production
sự phát hành hiện nay hành
dry process of cement production
sản xuất thô ximăng
EFP (electronicfield production)
sự phát hành vì như thế năng lượng điện tử
EFP (electronicfield production)
sự phát hành nhập ngôi trường năng lượng điện tử
electricity production
sự phát hành năng lượng điện năng
excessive production
sự phát hành dư thừa
excessive production
sự phát hành vượt lên mức
forced production
sự phát hành chống bức
handicraft production
sự phát hành thủ công
heat production
sự phát hành sức nóng năng
ice production
sự phát hành đá
ice production
sản xuất (nước) đá
index of physical volume of production
chỉ số lượng phát hành vật chất
industrial production
sản xuất công nghiệp
intermittent production
sự phát hành loại gián đoạn
large-batch production
sản xuất lượng lớn
large-batch production
sản xuất theo đuổi lô lớn
main production worker
công nhân phát hành chính
mass production
sự phát hành sản phẩm loạt
mass production
sản xuất sản phẩm loạt
mass production
sản xuất quảng đại
mass production
sản xuất quy tế bào lớn
master production schedule
kế hoạch phát hành tổng thể
means of production
các phương tiện đi lại sản xuất
method of asbestos cement production with gasket
phương pháp phát hành fibrô ximăng với lớp đệm
method of asbestos cement production without gasket
phương pháp phát hành fibrô ximăng không tồn tại lớp đệm
natural gas production
sự phát hành khí thiên nhiên
off production
ngừng sản xuất
over production
sản xuất vượt lên đà
parquet block production plant
nhà máy (sản xuất) ván lát
parquet block production plant
nhà máy (sản xuất) ván ốp
paying production
sự phát hành sinh lợi
permitted production
sự phát hành mang đến phép
petroleum production
sự phát hành dầu mỏ
power production
sự phát hành năng lượng điện năng
power production
sự phát hành năng lượng
production and acquisition base
cơ sở phát hành đồng bộ
production and acquisition base
cơ sở phát hành và phân phối
production and acquisition base
trạm phát hành đồng bộ
production and acquisition base
trạm phát hành và phân phối
production area
diện tích sản xuất
production assets
vốn sản xuất
production assets effectiveness ratio
hệ số hiệu suất cao vốn liếng sản xuất
production base
cơ sở sản xuất
production base
trạm sản xuất
production building
nhà sản xuất
production capacity
công suất sản xuất
production capacity
khả năng sản xuất
production capacity
năng suất sản xuất
production capacity unit
đơn vị năng suất sản xuất
production casing
ống sản xuất
production cold store
kho mức giá sản xuất
production cold store
máy (làm) mức giá sản xuất
production cold store
thiết bị mức giá sản xuất
production comfort
tiện ngờ vực sản xuất
production console
bàn tinh chỉnh và điều khiển sản xuất
production control
kiểm tra sản xuất
production control
điều khiển sản xuất
production control
quản lí sản xuất
production control room
phòng tinh chỉnh và điều khiển sản xuất
production cost
chi phí sản xuất
production cost
giá sản xuất
production cycle
chu trình sản xuất
production department
gian sản xuất
production development fund
quỹ trở nên tân tiến sản xuất
production development fund
vốn trở nên tân tiến sản xuất
production drawing
bản vẽ sản xuất
production drilled shaft
cọc khoan sản xuất
production drilling
sự khoan phát hành (kỹ thuật khai quật dầu)
production engineering
kỹ thuật sản xuất
production environment
môi ngôi trường sản xuất
production expenditures
chi phí sản xuất
production facilities
phương tiện sản xuất
production facility drawing
bản vẽ phương tiện đi lại sản xuất
production function
hàm sản xuất
production horizon
tầng phát hành (kỹ thuật gửi tải)
Production Level Video (PLV)
video nấc phát hành sản phẩm loạt
production library
thư viện sản xuất
production licence
giấy phép tắc sản xuất
production license
giấy phép tắc sản xuất
production line
dây chuyền sản xuất
production machine
máy sản xuất
production management
sự tinh chỉnh và điều khiển sản xuất
production management
sự vận hành sản xuất
production manufacturing
sự phát hành sản phẩm loạt
production milling machine
máy phay sản xuất
production model
mô hình sản xuất
production norms
định nấc sản xuất
production of concrete
sự phát hành bê tông
production period
giai đoạn sản xuất
production phase
giai đoạn sản xuất
production phase
pha sản xuất
production plan
kế hoạch sản xuất
production planning
kế hoạch sản xuất
production platform
dàn phát hành (kỹ thuật nâng chuyển)
production potential
tiềm năng sản xuất
production process
quá trình sản xuất
production program
kế hoạch sản xuất
production program
nhiệm vụ sản xuất
production rate
tỷ lệ sản xuất
production rule
nguyên tắc sản xuất
production rule
quy tắc sản xuất
production schedule
chương trình sản xuất
production schedule
kế hoạch sản xuất
production schedule
lịch biểu sản xuất
production schedule
quy chế sản xuất
production schedule
tiến phỏng sản xuất
production sector
khu vực sản xuất
production shaft
cọc sản xuất
production statement
lệnh sản xuất
production string
cột sản xuất
production surveillance
giám sát sản xuất
production system
hệ thống sản xuất
production test
sự test nghiệm sản xuất
production test
thử nghiệm sản xuất
production time
thời lừa lọc sản xuất
production tubing
ống phát hành (kỹ thuật vận chuyển)
production unit
đơn vị sản xuất
production waste
phế liệu sản xuất
production well
giếng sản xuất
production well
giếng phát hành (khai thác dầu mỏ)
production well
giếng phát hành (kỹ thuật nâng tải)
program production time
thời lừa lọc phát hành chương trình
quantity production
săn xuất theo đuổi lô lớn
rate of pay for production assets
định nấc chi phí bổng theo đuổi quỹ sản xuất
rationalize the production
hợp lý hóa sản xuất
regional production complex
phức hệ bờ cõi sản xuất
research and production complex
tổ ăn ý khoa học tập sản xuất
salt production
sự phát hành muối
secondary production
sự phát hành bậc hai
serial production
sản xuất sản phẩm loạt
series production
sự phát hành từng mẻ
series production
sản xuất sản phẩm loạt
settled production
sự phát hành ổn định định
small-scale production
sản xuất quy tế bào nhỏ
sphere of production
khu vực sản xuất
sphere of production
phạm vi sản xuất
standard of production
tiêu chuẩn chỉnh sản xuất
standard production
sản xuất theo đuổi xài chuẩn
steam production
sự phát hành tương đối nước
stimulation of production
sự kích ứng sản xuất
streamlined production
sự phát hành chão chuyền
sulfur production
sự phát hành lưu huỳnh
system production time
thời lừa lọc phát hành hệ thống
thermoelectric cold production
sản xuất mức giá (nhờ hiệu ứng) sức nóng điện
thermoelectrical cold production
sự phát hành mức giá (nhờ hiệu ứng) sức nóng điện
total production
tổng nấc sản xuất
wet method of production
phương pháp phát hành ướt
wet process of cement production
sản xuất ximăng theo đuổi cách thức ướt
wheel production line
dây chuyền phát hành bánh xe

Kinh tế

năng suất
production bonus
tiền thưởng năng suất
sản lượng
aggregate production function
hàm tổng sản lượng
census of production
điều tra về sản lượng (của ngành sản xuất)
equivalent production
sản lượng tương đương
index of industrial production
chỉ số sản lượng công nghiệp
production method of revenue recognition
phương pháp sản lượng xác nhận thu nhập
production peak
sản lượng cao nhất
production per man-hour
sản lượng giờ công
statement of cost and production
bản report phí tổn và sản lượng
sự sản xuất
continuous production
sự phát hành liên tục
direct production
sự phát hành trực tiếp
indirect production
sự phát hành loại gián tiếp
jobbing production
sự phát hành theo đuổi lô, trở thành loạt nhỏ
just-in-time production
sự phát hành đích thời hạn
line production
sự phát hành chão chuyền
machine production
sự phát hành vì như thế máy
market production
sự phát hành của thị trường
non-marketable production
sự phát hành ko buôn bán
peak production
sự phát hành nhập thời kỳ cao điểm
production đồ sộ order
sự phát hành theo đuổi đơn đặt điều hàng
standard production
sự phát hành một loạt (theo xài chuẩn)
sự tạo ra thành

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
assembly , authoring , bearing , blossoming , construction , creation , direction , elongation , engendering , extention , fabrication , formulation , fructification , generation , giving , lengthening , making , management , manufacture , manufacturing , origination , preparation , presentation , producing , prolongation , protraction , provision , rendering , reproduction , return , staging , yielding , output , opus , piece , work , movie , performance , play , show , yield

Từ trái ngược nghĩa