quadruple là gì

Từ điển ngỏ Wiktionary

Bạn đang xem: quadruple là gì

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới lần kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /kwɑː.ˈdruː.pəl/

Tính từ[sửa]

quadruple /kwɑː.ˈdruː.pəl/

 1. Gấp tư.
 2. Gồm tư phần.
  quadruple rhythm (time) — (âm nhạc) nhịp bốn
 3. Bốn mặt mày, tay tư.
  quadruple alliance — liên minh tư nước

Danh từ[sửa]

quadruple /kwɑː.ˈdruː.pəl/

 1. Số đồ sộ vội vàng tư.

Động từ[sửa]

quadruple /kwɑː.ˈdruː.pəl/

 1. Nhân tư, tăng thêm tư đợt.

Chia động từ[sửa]

quadruple

Xem thêm: dynamite là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to quadruple
Phân kể từ hiện tại tại quadrupling
Phân kể từ vượt lên khứ quadrupled
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại quadruple quadruple hoặc quadruplest¹ quadruples hoặc quadrupleth¹ quadruple quadruple quadruple
Quá khứ quadrupled quadrupled hoặc quadrupledst¹ quadrupled quadrupled quadrupled quadrupled
Tương lai will/shall² quadruple will/shall quadruple hoặc wilt/shalt¹ quadruple will/shall quadruple will/shall quadruple will/shall quadruple will/shall quadruple
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại quadruple quadruple hoặc quadruplest¹ quadruple quadruple quadruple quadruple
Quá khứ quadrupled quadrupled quadrupled quadrupled quadrupled quadrupled
Tương lai were to quadruple hoặc should quadruple were to quadruple hoặc should quadruple were to quadruple hoặc should quadruple were to quadruple hoặc should quadruple were to quadruple hoặc should quadruple were to quadruple hoặc should quadruple
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại quadruple let’s quadruple quadruple
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "quadruple". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /kwad.ʁupl/

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực quadruple
/kwad.ʁupl/
quadruple
/kwad.ʁupl/
Giống cái quadruple
/kwad.ʁupl/
quadruple
/kwad.ʁupl/

quadruple /kwad.ʁupl/

 1. Gấp bốn; tư.
  Récolte quadruple de la précédente — vụ mùa vội vàng tư năm ngoái
  Une quadruple rangée — sản phẩm bốn

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
quadruple
/kwad.ʁupl/
quadruples
/kwad.ʁupl/

quadruple /kwad.ʁupl/

 1. Số vội vàng tư.
  Payer le quadruple du prix — trả giá bán vội vàng bốn
 2. (Sử học) Đồng cađrup (Tiền vàng Pháp và Tây Ban Nha).

Tham khảo[sửa]

 • "quadruple". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://ptthtuyenquang.org.vn/w/index.php?title=quadruple&oldid=1901104”