queen là gì

Bản dịch của "queen" vô Việt là gì?

en

Bạn đang xem: queen là gì

volume_up

queen = vi tỏ rời khỏi kênh kiệu

chevron_left

chevron_right

EN

volume_up

queen {động}

VI

 • trầm trồ kênh kiệu
 • trầm trồ bản thân là kẻ quan lại trọng

volume_up

queen {danh}

VI

 • bà chúa

volume_up

Snow Queen {danh (r)}

VI

 • Bà chúa Tuyết

Bản dịch

EN

queen [queened|queened] {động từ}

volume_up

1. kể từ ngữ cũ

queen

tỏ rời khỏi kênh kiệu {động} (phụ nữ)

Xem thêm: dictation là gì

EN

queen {danh từ}

volume_up

queen

EN

Snow Queen {danh kể từ riêng}

volume_up

1. truyền thuyết học tập

Snow Queen

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "queen":

queen

English

 • fag
 • faggot
 • fagot
 • fairy
 • female monarch
 • king
 • nance
 • pansy
 • poof
 • poove
 • pouf
 • queen mole rat
 • queen regnant
 • queer
 • tabby

cách phân phát âm

Hơn

Duyệt qua chuyện những chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 0-9

Những kể từ khác

English

 • quarterdeck
 • quarterfinal
 • quarters
 • quarterstaff
 • quartic
 • quartz
 • quasar
 • quatrain
 • quay
 • queasy
 • queen
 • queer
 • quell
 • querulous
 • query
 • question
 • questionable
 • questioning
 • queue
 • quibble
 • quick