recycling là gì

/Phiên âm này đang được hóng chúng ta trả thiện/

Xây dựng

sự dùng lại (vật liệu)
sự tuần trả lại

Kỹ thuật công cộng

sự luân chuyển
sự cù vòng
sự dùng lại
sự tái ngắt tuần hoàn
sự tái ngắt chế

Giải quí EN: Any process of recovering or extracting valuable or useful materials from waste or scrap.. Giải quí VN: Quá trình tịch thu hoặc tách lấy những vật tư độ quý hiếm hoặc hữu ích kể từ rác rến thải hoặc phế truất liệu.

Bạn đang xem: recycling là gì

sự tái ngắt chu chuyển
sự tái ngắt sinh
exhaust recycling
sự tái ngắt sinh lực thải
glass recycling
sự tái ngắt sinh thủy tinh
waste paper recycling
sự tái ngắt sinh giấy má thải
sự tuần trả kín
vòng tuần hoàn

Kinh tế

sự dừng trả nợ
sự khất nợ
sự trở về của đồng vốn

tái sinh

tác fake

Xem thêm: veins là gì

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: protagonist là gì