refresh là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /rɪ.ˈfrɛʃ/
Hoa Kỳ[rɪ.ˈfrɛʃ]

Ngoại động từ[sửa]

refresh ngoại động từ /rɪ.ˈfrɛʃ/

Bạn đang xem: refresh là gì

 1. Làm mang đến tỉnh (người) lại, thực hiện mang đến khoẻ khoắn, thực hiện mang đến thoả thích, thực hiện mang đến tươi tỉnh tỉnh lại.
  to refresh oneself with a cup of tea — nốc một chén trà mang đến tỉnh người lại
  a cool refreshing breeze — cơn bão non thực hiện cho những người tao cảm nhận thấy khoan khoái
 2. Làm ghi nhớ lại, nhắc ghi nhớ lại.
 3. Khều (ngọn lửa); hấp thụ (điện) lại.
 4. (Từ khan hiếm, nghĩa hiếm) Làm thoáng mát.
 5. (Máy tính) Làm tươi tỉnh.
  Refresh the browser - Làm tươi tỉnh trình duyệt( chuyên chở lại nó kể từ Internet).

Chia động từ[sửa]

refresh

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to refresh
Phân kể từ hiện tại tại refreshing
Phân kể từ vượt lên trên khứ refreshed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại refresh refresh hoặc refreshest¹ refreshes hoặc refresheth¹ refresh refresh refresh
Quá khứ refreshed refreshed hoặc refreshedst¹ refreshed refreshed refreshed refreshed
Tương lai will/shall² refresh will/shall refresh hoặc wilt/shalt¹ refresh will/shall refresh will/shall refresh will/shall refresh will/shall refresh
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại refresh refresh hoặc refreshest¹ refresh refresh refresh refresh
Quá khứ refreshed refreshed refreshed refreshed refreshed refreshed
Tương lai were to refresh hoặc should refresh were to refresh hoặc should refresh were to refresh hoặc should refresh were to refresh hoặc should refresh were to refresh hoặc should refresh were to refresh hoặc should refresh
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại refresh let’s refresh refresh
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

refresh nội động từ /rɪ.ˈfrɛʃ/

Xem thêm: courier là gì

 1. Ăn nốc nghỉ dưỡng mang đến khoẻ lại.
 2. Giải khát.

Chia động từ[sửa]

refresh

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to refresh
Phân kể từ hiện tại tại refreshing
Phân kể từ vượt lên trên khứ refreshed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại refresh refresh hoặc refreshest¹ refreshes hoặc refresheth¹ refresh refresh refresh
Quá khứ refreshed refreshed hoặc refreshedst¹ refreshed refreshed refreshed refreshed
Tương lai will/shall² refresh will/shall refresh hoặc wilt/shalt¹ refresh will/shall refresh will/shall refresh will/shall refresh will/shall refresh
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại refresh refresh hoặc refreshest¹ refresh refresh refresh refresh
Quá khứ refreshed refreshed refreshed refreshed refreshed refreshed
Tương lai were to refresh hoặc should refresh were to refresh hoặc should refresh were to refresh hoặc should refresh were to refresh hoặc should refresh were to refresh hoặc should refresh were to refresh hoặc should refresh
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại refresh let’s refresh refresh
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "refresh". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://ptthtuyenquang.org.vn/w/index.php?title=refresh&oldid=2038462”

Xem thêm: compliment là gì