roam là gì

Công cụ cá nhân
 • /roum/

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  bum * , bum around , drift , gad , gallivant , hike , hit the road * , knock around , meander , peregrinate , prowl , ramble , range , rove , saunter , straggle , stray , stroll , struggle along , traipse , tramp , travel , traverse , trek , vagabond , walk , wander

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  Xem thêm: sanction là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

  Xem thêm: constellation là gì