seem là gì

Công cụ cá nhân
 • /si:m/

  Chuyên ngành

  Toán & tin cậy

  hình như
  hình như, nhường nhịn như

  Kỹ thuật công cộng

  dường như

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  assume , be suggestive of , convey the impression , create the impression , give the feeling of , give the idea of , have the appearance of , have the aspects of , have the earmarks of , have the features of , have the qualities of , hint , imply , insinuate , intimate , look , look as if , look lượt thích , look đồ sộ be , make a show of , pretend , resemble , show , show every sign of , sound , sound lượt thích , strike one as being , suggest , appear

  Từ ngược nghĩa

  Bạn đang xem: seem là gì

  Xem thêm: sponsorship là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ