suspect là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈsəs.ˌpɛkt/

Tính từ[sửa]

suspect (so sánh hơn more suspect, so sánh nhất most suspect) /ˈsəs.ˌpɛkt/

 1. Đáng ngờ, khả nghi; bị tình nghi hoặc.

Danh từ[sửa]

suspect (số nhiều suspects) /ˈsəs.ˌpɛkt/

Bạn đang xem: suspect là gì

 1. Người khả nghi; người bị tình nghi hoặc, nghi hoặc can, nghi hoặc phạm.

Ngoại động từ[sửa]

suspect ngoại động từ /ˈsəs.ˌpɛkt/

Xem thêm: courier là gì

 1. Nghi, ngờ, nghi hoặc, không tin tưởng.
  to suspect danger — ngờ đem nguy cấp hiểm
  to suspect somebody of a crime — nghi hoặc người này phạm tội
  to suspect the authenticity of the evidence — không tin tưởng tính xác thực của hội chứng cớ

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "suspect". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /sys.pɛ/

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực suspect
/sys.pɛ/
suspects
/sys.pɛ/
Giống cái suspecte
/sys.pɛkt/
suspectes
/sys.pɛkt/

suspect /sys.pɛ/

 1. Đáng ngờ, khả nghi hoặc.
  Attitude suspecte — thái chừng xứng đáng ngờ
  Individu suspect — người khả nghi
 2. Bị nghi hoặc là.
  Suspect de partialité — bị nghi hoặc là thiên vị

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
suspect
/sys.pɛ/
suspects
/sys.pɛ/

suspect /sys.pɛ/

 1. Kẻ khả nghi; kẻ bị tình nghi hoặc.
  Deux suspects ont été arrêtés — nhị kẻ khả nghi hoặc đã trở nên bắt

Trái nghĩa[sửa]

 • Certain, sûr

Tham khảo[sửa]

 • "suspect". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)