tại sao nói nhà nước là trung tâm của hệ thống chính trị

Nhà nước là tổ chức được thực thi quyền lực chung, có sức mạng cưỡng chế nhằm duy trì trật tự, hòa bình cũng như là công lý trong xã hội, đảm bảo những quyền, tự do của công dân. Vậy trong hệ thống chính trị, nhà nước có vai trò như thế nào? Mời quý bạn đọc cùng tìm hiểu nội dung Vai trò của Nhà nước trong hệ thống chính trị? trong bài viết dưới đây.

Vai trò của Nhà nước trong hệ thống chính trị?
Vai trò của Nhà nước trong hệ thống chính trị?

1. Nhà nước là gì?

Bạn đang xem: tại sao nói nhà nước là trung tâm của hệ thống chính trị

Nhà nước là tổ chức quyển lực đặc biệt của xã hội, bao gồm một lớp người được tách ra từ xã hội để chuyên thực thi quyền lực, nhằm tổ chức cũng như là quản lỉ xã hội, phục vụ lợi ích chung của toàn xã hội cũng như lợi ích của lực lượng cầm quyền trong xã hội.

Để tồn tại cũng như là duy trì những hoạt động, nhà nước cũng như những tổ chức xã hội khác đều cần có quyền lực. Quyền lực nhà nước là khả năng của nhậ nước nhờ đó những cá nhân, tổ chức trong xã hội phải phục tùng ý chí của nhà nước. “Khả năng” của nhà nước phụ thuộc cũng như là o sức mạnh bạo lực, sức mạnh vật chất, uy tín của nhà nước trong xã hội hay khả năng vận động quần chúng của nó… Quyền lực nhà nước tồn tại trong mối quan hệ giữa nhà nước với những cá nhân, tổ chức trong xã hội. Để thực hiện quyền lực nhà nước, có một lớp người tách ra khỏi hoạt động sản xuất trực tiếp, tổ chức thành những cơ quan khác nhau, mỗi cơ quan chuyên đảm nhiệm những công việc nhất định, hợp thành bộ máy nhà nước từ trung ương xuống địa phương.

2. Hệ thống chính trị là gì?

Chính trị là toàn bộ những hoạt động liên quan đến những mối quan hệ giữa những giai cấp, giữa những dân tộc, những tầng lớp xã hội mà cốt lõi của nó là vấn đề giành chính quyền, duy trì cũng như là sử dụng quyền lực nhà nước, sự tham gia cũng như là o công việc của Nhà nước; sự xác định hình thức tổ chức, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của Nhà nước.

Chính trị liên quan đến quyền lợi của giai cấp cũng như là nhà nước. Chính trị thuộc kiến trúc thượng tầng, bao gồm hệ tư tưởng chính trị, nhà nước, đảng phái chính trị xuất hiện khi xã hội phân chia giai cấp dựa trên cơ sở hạ tầng kinh tế nhất định. Chính trị còn tồn tại khi nào còn giai cấp, còn nhà nước.

Từ đó có thể hiểu, hệ thống chính trị là một chỉnh thể những tổ chức chính trị hợp pháp trong xã hội, bao gồm những Đảng chính trị, Nhà nước cũng như là những tổ chức chính trị – xã hội được liên kết với nhau trong một hệ thống cấu trúc, chức năng với những cơ chế vận hành cũng như là mối quan hệ giữa chúng nhằm thực thi quyền lực chính trị.

3. Vai trò của Nhà nước trong hệ thống chính trị

Xem thêm: pullover là gì

So với những tổ chức khác trong hệ thống chính trị, nhà nước được xây dựng, bảo vệ, củng cố, phát triển trên nền tảng xã hội rộng lớn nhất. Do đó, nhà nước có khả năng cũng như là điều kiện triển khai thực hiện pháp luật cũng như những chủ trương chính sách của nó một cách nhanh chóng cũng như là có hiệu quả nhất.

Nhà nước là tổ chức đại diện chính thức, hợp pháp cho toàn thể xã hội, nhân danh xã hội để thực hiện việc tổ chức cũng như là quản lí hầu hết những mặt của đời sống xã hội. Với tư cách cũng như là địa vị này đã tạo cho nhà nước một vị thế vững chắc để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Nhà nước có quyền lực công khai, bao trùm toàn xã hội, quyền lực nhà nước có phạm vi tác động rộng lớn nhất so với quyền lực của những tổ chức khác trong hệ thống chính trị. Để thực hiện quyền lực của mình, nhà nước có bộ máy hùng mạnh nhất, bao gồm đội ngũ công chức đông đảo, được tổ chức chặt chẽ từ trung ương xuống địa phương, được vận hành theo những nguyên tắc, quy định thống nhất cũng như là thông suốt, tạo thành hệ thống thống nhất cũng như là đồng bộ cùng thực hiện quyền lực nhà nước.

Ngoài ra, Nhà nước nắm giữ nguồn tài chính cũng như là cơ sở vật chất to lớn, bảo đảm cho hoạt động của bộ máy nhà nước cũng như là của những tổ chức chính trị xã hội khác. Nhà nước có quyền tối cao trong việc quyết định những vấn đề đối nội cũng như là đối ngoại của đất nước. những quan hệ quốc tế trong lĩnh vực chính trị cũng như là kinh tế càng làm cho Nhà nước có vai trò nổi bật hơn trong những quan hệ đối nội, giúp Nhà nước củng cố cũng như là phát triển những quan hệ đó trong một thể thống nhất.

Điều đặc biệt nhất là, Nhà nước có pháp luật, công cụ quản lí xã hội có hiệu quả nhất. Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự mang tính bắt buộc đối với tất cả mọi người. Pháp luật do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng tất cả sức mạnh của mình, trong đó có sức mạnh cưỡng chế được gọi là quyền lực nhà nước.

Xem thêm: lecturer là gì

Trên đây là nội dung Vai trò của Nhà nước trong hệ thống chính trị. Mong rằng bài viết sẽ cung cấp cho quý độc giả những thông tin hữu ích. Nếu có thắc mắc hay cần tư vấn, hãy liên hệ với công ty luật ACC để chúng tôi có thể giải đáp cho quý bạn đọc một cách nhanh chóng nhất.