take action là gì

Bạn đang xem: take action là gì

Cách có một không hai nhằm hiểu rõ sâu xa toàn bộ chủ yếu là: HÀNH ĐỘNG!

là ko thể đồng ý.

là ko thể đồng ý.

Nếu Doanh nghiệp

Tại Washington,

Nếu Shop chúng tôi ra quyết định ko thi hành.

Đào tạo-

Thế là công tố tiếp tục không nhiều nhiều

It's just that they know fear and anxiety are paralysing emotions and

Đó đơn giản bọn họ biết kinh khủng hãi và lo ngại tiếp tục thực hiện bại liệt cảm

xúc và cơ hội tốt nhất có thể nhằm băng qua sự bại liệt này là HÀNH ĐỘNG.

In small doses, it alerts you to take action 

to

mend a problem in your relationship with another person.

mối quan hệ của doanh nghiệp với những người không giống.

and cryptocurrency-related nội dung on YouTube has caused some

to

đường dây nóng for an alternative.

Quyết tấp tểnh của Google về hành động ngăn chặn bitcoin

và nội dung tương quan cho tới chi phí năng lượng điện tử bên trên YouTube đang được khiến cho một vài người lôi kéo biện pháp thay cho thế.

We đường dây nóng upon the authorities in Sri Lanka to take action against hate speech and protect the vulnerable.

Chúng tôi lôi kéo tổ chức chính quyền Sri Lanka hãy hành động nhằm dứt những tuyên bố oán ghét

và bảo đảm những người dân dễ dẫn đến thương tổn.

To

get them to take action, create downloadable

action

sheets that describe

exactly what they should bởi

to

complete that module.

vận tải xuống tế bào mô tả đúng mực những gì bọn họ nên thực hiện nhằm triển khai xong mô- đun bại.

Xem thêm: taken for granted là gì