taken for granted là gì

Trang chủ / Cụm động từ / Take for granted là gì? Ý nghĩa & cơ hội dùng chi tiết

Bạn đang xem: taken for granted là gì

Bài viết lách thời điểm ngày hôm nay tất cả chúng ta tiếp tục mò mẫm hiểu cụ thể chân thành và ý nghĩa của cụm từ take for granted là gì cùng theo với cơ hội dùng trong số tình huống quan trọng không giống nhau.

Cụm động kể từ “take for granted” đem một số trong những chân thành và ý nghĩa như sau:

 • Không lúc nào nghĩ về về điều gì tê liệt chính vì chúng ta tin cậy rằng nó sẽ bị luôn luôn đã có sẵn hoặc không thay đổi như cũ
 • Chấp nhận tuy nhiên không tồn tại thắc mắc hoặc phản đối; quá nhận
 • Sử dụng, đồng ý hoặc xử sự một cơ hội thiếu cẩn trọng hoặc thờ ơ

Ví dụ về kiểu cách dùng “take for granted

1. Take something for granted đem nghĩa là: Không lúc nào nghĩ về về điều gì tê liệt chính vì chúng ta tin cậy rằng nó sẽ bị luôn luôn đã có sẵn hoặc không thay đổi như cũ

Ex. I took it for granted that I would find the perfect job.

→ Tôi coi tê liệt là vấn đề phân biệt rằng tôi tiếp tục tìm kiếm được một việc làm tuyệt vời và hoàn hảo nhất.

Ex. It’s easy vĩ đại take your parents for granted.

Xem thêm: sth trong tiếng anh là gì

→ Thật đơn giản và dễ dàng nhằm coi phụ thân u của người sử dụng là vấn đề phân biệt.

2. Take for granted đem nghĩa là: Chấp nhận tuy nhiên không tồn tại thắc mắc hoặc phản đối; quá nhận

Ex. Your loyalty vĩ đại the cause is taken for granted

→ Lòng trung thành với chủ của người sử dụng so với chính đạo được xem như là đương nhiên

3. Take for granted đem nghĩa là: Sử dụng, đồng ý hoặc xử sự một cơ hội thiếu cẩn trọng hoặc thờ ơ

Ex. A marriage can be headed for trouble if either spouse begins vĩ đại take the other for granted

→ Một cuộc hôn nhân gia đình rất có thể gặp gỡ phiền nhiễu nếu như 1 trong những nhị người phối ngẫu chính thức coi người tê liệt là đương nhiên

Xem thêm: roam là gì

Một số ví dụ không giống về cụm kể từ “take for granted

 • take someone vĩ đại task for something idiom
 • take someone up on something
 • take someone’s word for it idiom
 • take someone/somewhere by storm idiom
 • take something for granted idiom
 • take something in (your) stride idiom
 • take something into tài khoản idiom
 • take something off
 • take something out on someone

Cụm động kể từ tương quan cho tới “take for granted

 • take care là gì
 • take your time là gì
 • take in là gì
 • take advantage of là gì
 • take down là gì