tenure là gì

/'tenjuə(r)/

Thông dụng

Danh từ

(chính trị) sự sở hữu chức vụ
Sự rung rinh lưu giữ (đất đai, nhà đất..)
Đất cho tới thực hiện rẽ, khu đất trị canh
Sự sở hữu, sự hưởng trọn dụng; thời hạn sở hữu, thời hạn hưởng trọn dụng; nhiệm kỳ
during his short tenure of office
trong thời hạn cụt ngủi ông tớ lưu giữ nhiệm vụ
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) sự chỉ định thực hiện nhà giáo thông thường xuyên (ở một ngôi trường ĐH, cơ sở)
granted tenure after six years
được chỉ định thực hiện nhà giáo đầu tiên sau sáu năm
feudal tenure
thái ấp

Chuyên ngành

Kinh tế

nhiệm kỳ
nhiệm kỳ thời hạn được mướn mướn (nhà khu đất ...)
sự rung rinh hữu
sự đương nhiệm
sự hưởng trọn dụng
sự bên trên chức
thời gian giảo rung rinh hữu
thời gian giảo được mướn mướn (nhà, khu đất...)
thời gian giảo hưởng trọn (một chức vụ)
thời gian giảo thừa hưởng 1 chức vụ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
administration , clamp , clasp , clench , clinch , clutch , dynasty , grasp , grip , hold , holding , incumbency , occupancy , occupation , ownership , possession , proprietorship , regime , reign , residence , security , tenancy , term

Bạn đang xem: tenure là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Xem thêm: pullover là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: sth trong tiếng anh là gì