text là gì

/tɛkst/

Thông dụng

Danh từ

Nguyên văn, nguyên vẹn phiên bản (của một tư liệu, người sáng tác..)
the full text of the Prime Minister's speech
toàn cỗ nguyên vẹn văn bài bác rằng của Thủ tướng
a corrupt text
một nguyên vẹn phiên bản đã biết thành sai lầm (do có khá nhiều lỗi khi sao chép)
Bản văn, bài bác hiểu, bài bác khoá
Chủ đề, đề mục, đề tài
to stick to tát one's text
nắm vững vàng chủ thể, ko rời khỏi ngoài đề
Đoạn trích kể từ kinh thánh (làm chủ thể mang đến bài bác thuyết giáo)
(số nhiều) sách giáo khoa (như) textbook
Chữ ghi chép to tát (như) text-hand

Động từ

nhắn tin

Chuyên ngành

Toán & tin yêu

câu lệnh

Giải quí VN: Trong ngữ điệu xây dựng bậc cao, đấy là một sự diễn tả hoàn toàn có thể đưa đến những chỉ mệnh lệnh theo đòi ngữ điệu máy, khi công tác được thông dịch hoặc biên dịch.

chữ viết

Giải quí VN: Dữ liệu chỉ bao hàm những ký tự động vô chuẩn chỉnh ASCII, không tồn tại ngẫu nhiên mã quy cơ hội quan trọng nào là.

Bạn đang xem: text là gì

text based (e.g. interface)
dựa bên trên chữ viết

Kỹ thuật công cộng

chữ
ký tự

Giải quí VN: Bất kỳ vần âm, số lượng, vết câu, hoặc ký hiệu nào là nhưng mà chúng ta có thể đưa đến bên trên screen bằng phương pháp ấn vào một trong những phím bên trên keyboard. Mỗi ký tự động dùng 1 byte của cục ghi nhớ.

văn bản

Giải quí VN: Dữ liệu chỉ bao hàm những ký tự động vô chuẩn chỉnh ASCII, không tồn tại ngẫu nhiên mã quy cơ hội quan trọng nào là.

Xem thêm: throw away là gì

Xem thêm: veins là gì

Kinh tế

bản văn
văn phiên bản (một đơn bảo đảm, một bức năng lượng điện ...)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
argument , body toàn thân , consideration , nội dung , contents , context , document , extract , fundamentals , head , idea , issue , line , lines , main body toàn thân , matter , motify , motive , paragraph , passage , point , quotation , sentence , stanza , subject , theme , thesis , topic , verse , vocabulary , wording , words , assignment , class book , course book , handbook , manual , reader , reference , reference book , required reading , schoolbook , source , syllabus , textbook , workbook , subject matter , motif , pericope , primer

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ