tourist là gì

Bản dịch của "tourist" nhập Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: tourist là gì

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ bám theo văn cảnh của "tourist" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

... a tourist information office?

... văn chống vấn đề du lịch?

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "tourist" nhập một câu

Along the way he built resort hotels, transforming territorial outposts into tourist destinations and the land bordering the rail lines into citrus farms.

Xem thêm: Mách bạn những mẫu giày converse thời trang và cá tính

To cater vĩ đại the increasing number of tourists, many new high-rise buildings and hotels were constructed.

The station is now used as a bus station and tourist information.

This keeps high rise hotels vĩ đại the east and west of the đô thị, preserving the central skyline at the expense of greater tourist potential.

Bushwalking, fishing and some camping are the dominant pursuits for tourists visiting.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "tourist":

tourist

English

Xem thêm: voluntary là gì

  • holidaymaker
  • tourer