truyện cổ nước mình tập đọc lớp 4

Bài thơ Truyện cổ nước mình

Tôi yêu thương truyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt hảo thâm thúy xa
Thương người rồi mới mẻ thương ta
Yêu nhau cho dù bao nhiêu tách rời cũng tìm
Ở hiền hậu thì lại bắt gặp hiền
Người ngay lập tức thì bắt gặp người tiên phỏng trì
Mang bám theo truyện cổ tôi đi
Nghe nhập cuộc sống đời thường âm thầm thì giờ xưa
Vàng cơn nắng nóng, White cơn mưa
Con sông chảy sở hữu rặng dừa nghiêng soi
Đời phụ vương ông với đời tôi
Như dòng sông với chân mây tiếp tục xa
Chỉ còn truyện cổ thiết tha
Cho tôi nhận mặt mũi ông phụ vương của mình
Rất vô tư, vô cùng thông minh
Vừa rộng lượng lại nhiều tình, nhiều đem.
Thị thơm nức thì giấu quanh người thơm
Chăm thực hiện thì được áo cơm trắng cửa ngõ nhà
Đẽo cày bám theo ý người ta
Sẽ trở thành khúc mộc chẳng rời khỏi việc gì

Bạn đang xem: truyện cổ nước mình tập đọc lớp 4

Tôi nghe truyện cổ âm thầm thì
Lời phụ vương ông dạy dỗ cũng vì như thế đời sau.
Đậm đà loại tích trầu cau
Miếng trầu đỏ au thắm nặng nề thâm thúy tình người.
Sẽ trải qua cuộc sống tôi
Bấy nhiêu thời nữa trả dời xa xăm xôi.
Nhưng bao truyện cổ bên trên đời
Vẫn luôn luôn mới mẻ mẻ tỏa sáng lương bổng tâm.

1979

Tác giả: Lâm Thị Mỹ Dạ.

Rút kể từ Bài thơ ko năm mon (NXB Tác phẩm mới mẻ, 1983).

Nguồn:
1. SGK Tiếng Việt 5, tập luyện 2, NXB Giáo dục đào tạo, 2004
2. SGK Văn 5, tập luyện 2, NXB Giáo dục đào tạo, 1989

Xem thêm: landslide là gì

Bài thơ Truyện cổ nước bản thân (SGK Tiếng Việt 4)

(Trích)

Tôi yêu thương truyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt hảo thâm thúy xa
Thương người rồi mới mẻ thương ta
Yêu nhau cho dù bao nhiêu tách rời cũng tìm
Ở hiền hậu thì lại bắt gặp hiền
Người ngay lập tức thì bắt gặp người tiên phỏng trì
Mang bám theo truyện cổ tôi đi
Nghe nhập cuộc sống đời thường âm thầm thì giờ xưa
Vàng cơn nắng nóng, White cơn mưa
Con sông chảy sở hữu rặng dừa nghiêng soi
Đời phụ vương ông với đời tôi
Như dòng sông với chân mây tiếp tục xa
Chỉ còn truyện cổ thiết tha
Cho tôi nhận mặt mũi ông phụ vương của mình
Rất vô tư, vô cùng thông minh
Vừa rộng lượng lại nhiều tình, nhiều đem.
Thị thơm nức thì giấu quanh người thơm
Chăm thực hiện thì được áo cơm trắng cửa ngõ nhà
Đẽo cày bám theo ý người ta
Sẽ trở thành khúc mộc chẳng rời khỏi việc gì
Tôi nghe truyện cổ âm thầm thì
Lời phụ vương ông dạy dỗ cũng vì như thế đời sau.

Tác giả: Lâm Thị Mỹ Dạ.

Truyện cổ nước bản thân | Bài thơ Truyện cổ nước bản thân (SGK Tiếng Việt Lớp 4)
Truyện cổ nước mình | Bài thơ Truyện cổ nước mình (Lâm Thị Mỹ Dạ): Tôi yêu thương truyện cổ nước tôi, Vừa nhân hậu lại tuyệt hảo thâm thúy xa xăm, Thương người rồi mới mẻ thương tao, Yêu nhau cho dù bao nhiêu tách rời cũng dò la, Tại hiền hậu thì lại bắt gặp hiền hậu, Người ngay lập tức thì bắt gặp người tiên phù hộ, Mang bám theo truyện cổ tôi lên đường, Nghe nhập cuộc sống đời thường âm thầm thì giờ xưa…

 

Xem thêm: synthetic là gì

Truyện cổ nước bản thân | Bài thơ Truyện cổ nước mình
Truyện cổ nước mình | Bài thơ Truyện cổ nước mình (Lâm Thị Mỹ Dạ): Tôi yêu thương truyện cổ nước tôi, Vừa nhân hậu lại tuyệt hảo thâm thúy xa xăm, Thương người rồi mới mẻ thương tao, Yêu nhau cho dù bao nhiêu tách rời cũng dò la, Tại hiền hậu thì lại bắt gặp hiền hậu, Người ngay lập tức thì bắt gặp người tiên phù hộ, Mang bám theo truyện cổ tôi lên đường, Nghe nhập cuộc sống đời thường âm thầm thì giờ xưa…
4.3/5 (27 bình chọn)