viable là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'vaiəbl/

Bạn đang xem: viable là gì

Thêm nhập tự điển của tôi

chưa sở hữu căn nhà đề

  Từ ngay gần giống

  unenviable enviable imperviable leviable


Từ vựng giờ đồng hồ Anh theo gót căn nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản