vở bài tập toán lớp 5 bài 84

Câu 1, 2, 3 trang 103 Vở bài bác tập dượt (SBT) Toán lớp 5 tập dượt 1. Với lãi vay tiết kiệm ngân sách và chi phí 0,5%/một mon, cần thiết gửi từng nào đồng nhằm sau đó 1 mon cảm nhận được số chi phí lãi là:

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 84

Đề bài

1. Trong bảng sau, cột sau cuối ghi tỉ số tỷ lệ thân mật số trẻ nhỏ đến lớp và tổng số trẻ nhỏ đến  tuổi hạc đến lớp của một xã. Hãy sử dụng PC đuc rút nhằm tính rồi viết lách sản phẩm vô cột cơ.

Năm

Số em lên đường học

Tổng số trẻ con em

Tỉ số phần trăm

2010

613

618

 

2011

615

620

 

2012

617

619

 

2013

616

618

 

 

2. Trung bình bóc tách 1kg lạc vỏ thì chiếm được 0,65kg lạc phân tử, tức là tỉ số tỷ lệ thân mật lạc phân tử và lạc vỏ là 65%. phẳng PC đuc rút, hãy tính số lạc phân tử chiếm được Khi bóc tách vỏ lạc rồi viết lách vô bảng sau (theo mẫu)

Lạc vỏ (kg)

100

95

90

85

80

Lạc phân tử (kg)

65

 

 

 

 

 

3. Với lãi vay tiết kiệm ngân sách và chi phí 0,5%/một mon, cần thiết gửi từng nào đồng nhằm sau đó 1 mon cảm nhận được số chi phí lãi là:

a) đôi mươi 000 đồng            

b) 40 000 đồng            

c) 60 000 đồng

(Dùng PC đuc rút nhằm tính)

Đáp án

1. Trong bảng sau, cột sau cuối ghi tỉ số tỷ lệ thân mật số trẻ nhỏ đến lớp và tổng số trẻ nhỏ đến  tuổi hạc đến lớp của một xã. Hãy sử dụng PC đuc rút nhằm tính rồi viết lách sản phẩm vô cột cơ.

Năm

Số em lên đường học

Tổng số trẻ con em

Tỉ số phần trăm

Xem thêm: bolus là gì

2010

613

618

99,19%

2011

615

620

99,193%

2012

617

619

99,68%

2013

616

618

99,67%

 

2. Trung bình bóc tách 1kg lạc vỏ thì chiếm được 0,65kg lạc phân tử, tức là tỉ số tỷ lệ thân mật lạc phân tử và lạc vỏ là 65%. phẳng PC đuc rút, hãy tính số lạc phân tử chiếm được Khi bóc tách vỏ lạc rồi viết lách vô bảng sau (theo mẫu)

Lạc vỏ (kg)

100

95

90

85

80

Lạc phân tử (kg)

65

61,75

58,5

55,25

52

 

3. Với lãi vay tiết kiệm ngân sách và chi phí 0,5%/một mon, cần thiết gửi từng nào đồng nhằm sau đó 1 mon cảm nhận được số chi phí lãi là:

a) đôi mươi 000 đồng

b) 40 000 đồng

c) 60 000 đồng

Bài giải

Số chi phí cần thiết gửi nhằm thời điểm cuối tháng cảm nhận được số chi phí đôi mươi 000 đồng:

20 000 : 0,5 x 100 = 4 000 000 (đồng)

Số chi phí cần thiết gửi nhằm thời điểm cuối tháng cảm nhận được số chi phí 40 000 đồng:

40 000 : 0,5 x 100 = 8 000 000 (đồng)

Số chi phí cần thiết gửi nhằm thời điểm cuối tháng cảm nhận được số chi phí 60 000 đồng:

60 000 : 0,5 x 100 = 12 000 000 (đồng)

Đáp số: a) 4 000 000 đồng

             b) 8 000 000 đồng

             c) 12 000 000 đồng

 

 

Xem thêm: dictation là gì